Alle bekendmakingen

Bekendmakingen aan de scheepvaart in de vorm van een z.g. Basijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja Smit: anja.smit@portofamsterdam.com 

Updates basijnen Ontvang de basijnen in uw mailbox

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wat Nr.oplopend sorteren
30-03-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Kegelligplaats Afrikahaven 2018/13
01-01-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Nieuwe tarieven Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2018 2017/56
01-08-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Duwbakken locatie Oostelijk Havengebied 2017/38
01-08-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassing ankergebied Oostelijk Havengebied 2017/37
07-06-2017/Onbepaald IJmuiden sluis Sleepbootgebruik sluizencomplex IJmuiden 2017/32
07-06-2017/Onbepaald IJmuiden Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal 2017/31
01-05-2017/Onbepaald IJmuiden Wijziging inrichting VTS IJmuiden 2017/25
30-03-2017/Onbepaald IJmuiden Toelatingsbeleid IJ-geul en Diep Water ligplaatsen 2017/22
07-03-2017/Onbepaald Amsterdam Ligplaatsgebruik in de Amsterdamse haven 2017/13
27-02-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Verbod op het stilliggend ontgassen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende producten 2017/09

Pagina's