Alle bekendmakingen

Bekendmakingen aan de scheepvaart in de vorm van een z.g. Basijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja Smit: anja.smit@portofamsterdam.com 

Updates basijnen Ontvang de basijnen in uw mailbox

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wat Nr.oplopend sorteren
07-06-2017/Onbepaald IJmuiden sluis Sleepbootgebruik sluizencomplex IJmuiden 2017/32
07-06-2017/Onbepaald IJmuiden Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal 2017/31
30-03-2017/Onbepaald IJmuiden Toelatingsbeleid IJ-geul en Diep Water ligplaatsen 2017/22
07-03-2017/Onbepaald Amsterdam Ligplaatsgebruik in de Amsterdamse haven 2017/13
27-02-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Verbod op het stilliggend ontgassen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende producten 2017/09
26-08-2016/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Werkzaamheden en maatregelen als gevolg van de bouw Nieuwe zeesluis IJmuiden 2016/31
21-01-2016/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanwijzing passage van de Noordersluis 2016/04
06-06-2011/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Minimum besteltijd voor loodsen op afstand voor binnenbuitenschepen 2011/24
27-04-2009/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Restanten voormalige Velserspoorbrug 2009/11
27-03-2006/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Beloodsing van schepen met een diepgang tot en met 14.1m 2006/08

Pagina's