Alle bekendmakingen

Bekendmakingen aan de scheepvaart in de vorm van een z.g. Basijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja Smit: anja.smit@portofamsterdam.com 

Updates basijnen Ontvang de basijnen in uw mailbox

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wat Nr.oplopend sorteren
09-11-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Actualisatie plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen is behandeld alsmede aanwijzen van ligplaatsen voor schepen waarin lading overgeslagen is die onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddelen 2018/41
21-08-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied 2018 2018/29
30-03-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Kegelligplaats Afrikahaven 2018/13
01-01-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Nieuwe tarieven Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2018 2017/56
01-08-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Duwbakken locatie Oostelijk Havengebied 2017/38
01-08-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassing ankergebied Oostelijk Havengebied 2017/37
07-06-2017/Onbepaald IJmuiden sluis Sleepbootgebruik sluizencomplex IJmuiden 2017/32
07-06-2017/Onbepaald IJmuiden Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal 2017/31
01-05-2017/Onbepaald IJmuiden Wijziging inrichting VTS IJmuiden 2017/25
30-03-2017/Onbepaald IJmuiden Toelatingsbeleid IJ-geul en Diep Water ligplaatsen 2017/22

Pagina's