Alle bekendmakingen

Bekendmakingen aan de scheepvaart in de vorm van een z.g. Basijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja Smit: anja.smit@portofamsterdam.com 

Updates basijnen Ontvang de basijnen in uw mailbox

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wat Nr.oplopend sorteren
03-02-2020/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassingen in besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag en besluit aanwijzing brandstoffen waarvoor een vergunning geldt om te bunkeren/debunkerverbod 2020/04
23-01-2020/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Bekendmaking besluit aanwijzing tijdelijk oliehavengebied 2020/03
06-01-2020/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Bekendmaking besluiten in verband met het van kracht zijn van de nieuwe Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 2020/02
02-01-2020 tot 01-01-2021 Amsterdam Noordzeekanaalgebied Overzicht actuele berichten aan de scheepvaart (Basijns) 2020/01
20-12-2019/Onbepaald IJmuiden Vernieuwde lichterlocatie IJ-palen te IJmuiden 2019/51
28-06-2019/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Beleidsregels oplopen bovenmaatse schepen door zeevaart Noordzeekanaal gebied tussen de Velserpont en de monding Afrikahaven 2019/26
27-06-2019/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Tijdelijk aangepast vaarwegprofiel 1e (westelijke) Coentunnel 2019/25
24-05-2019/Onbepaald IJmuiden Richtlijnen bijzonder transport 2019/21
09-11-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Actualisatie plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen is behandeld alsmede aanwijzen van ligplaatsen voor schepen waarin lading overgeslagen is die onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddelen 2018/41
01-01-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Nieuwe tarieven Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2018 2017/56

Pagina's