Alle bekendmakingen

Bekendmakingen aan de scheepvaart in de vorm van een z.g. Basijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja Smit: anja.smit@portofamsterdam.com 

Updates basijnen Ontvang de basijnen in uw mailbox

Bekendmakingen

Voor periode Gebied Wataflopend sorteren Nr.
03-02-2020/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassingen in besluit aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag en besluit aanwijzing brandstoffen waarvoor een vergunning geldt om te bunkeren/debunkerverbod 2020/04
21-01-2016/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanwijzing passage van de Noordersluis 2016/04
09-11-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Actualisatie plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen is behandeld alsmede aanwijzen van ligplaatsen voor schepen waarin lading overgeslagen is die onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddelen 2018/41
23-01-2020/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Bekendmaking besluit aanwijzing tijdelijk oliehavengebied 2020/03
04-06-2020/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Bekendmaking besluit passeerafstanden tot een LNG-bunkerschip bezig met een LNG-bunkering 2020/21
06-03-2020/Onbepaald Amsterdam Bekendmaking besluit tot het uitvaardigen van tijdelijke aanvullende regels op het Plan van Aanpak voor het afhandelen van ladingen in zeeschepen die in het buitenland behandeld zijn met ontsmettingsmiddelen 2020/12
06-01-2020/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Bekendmaking besluiten in verband met het van kracht zijn van de nieuwe Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 2020/02
28-06-2019/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Beleidsregels oplopen bovenmaatse schepen door zeevaart Noordzeekanaal gebied tussen de Velserpont en de monding Afrikahaven 2019/26
07-06-2017/Onbepaald IJmuiden Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal 2017/31
27-03-2006/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Beloodsing van schepen met een diepgang tot en met 14.1m 2006/08

Pagina's