Aanwijzing Havenmeester - RHN 2012

2012/32698
From 24 Jul 2012
Area Regio - Beverwijk

Burgemeester en wethouders van Beverwijk;

Overwegende dat,

ter uitvoering van de bepalingen in de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 het noodzakelijk is een havenmeester aan te wijzen voor de afwikkeling van handelingen in de haven

voor de afwikkeling van operationele zaken in de haven in het Noordzeekanaalgebied door de gemeente Beverwijk, Velsen, Amsterdam en Zaanstad één loket is ingericht waar ontheffings- en vergunningsaanvragen kunnen worden ingediend en meldingen kunnen worden gedaan;

het loket is ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied in Amsterdam.