Aanwijsbesluit Havenmeester RHN 2012

RhN 2012
From 26 Jun 2012
Area Regio - Zaanstad

Het college van de gemeente Zaanstad

Gelet op artikel 2.1 van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 Overwegende dat;

  • de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad binnen het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied op basis van een gemeenschappelijke regeling samenwerken op het gebied van een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het Noordzeekanaalgebied;
  • ter uitvoering van de bepalingen in de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 het noodzakelijk is voor de afwikkeling van handelingen in de haven, een havenmeester aan te wijzen;
  • voor de afwikkeling van operationele zaken in de haven in het Noordzeekanaalgebied door de gemeente Beverwijk, Velsen, Amsterdam en Zaanstad een één-loket is ingericht waar ontheffings- en vergunningsaanvragen kunnen worden ingediend en meldingen kunnen worden gedaan;
  • het één-loket is ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied;