Alle bekendmakingen

Bekendmakingen aan de scheepvaart in de vorm van een z.g. Basijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja Smit: anja.smit@portofamsterdam.com 

Updates basijnen Ontvang de basijnen in uw mailbox

Bekendmakingen

Voor periode Gebiedaflopend sorteren Wat Nr.
06-06-2011/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Minimum besteltijd voor loodsen op afstand voor binnenbuitenschepen 2011/24
01-01-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Nieuwe tarieven Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2018 2017/56
27-02-2017/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Verbod op het stilliggend ontgassen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende producten 2017/09
02-03-2020 tot 28-06-2021 Amsterdam Noordzeekanaalgebied Havenafvalstoffenplan Noordzeekanaalgebied 2020/09
30-03-1998/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Twee geulgebonden schepen op één tij 1998/06
02-01-2020 tot 01-01-2021 Amsterdam Noordzeekanaalgebied Overzicht actuele berichten aan de scheepvaart (Basijns) 2020/01
09-11-2018/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Actualisatie plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen is behandeld alsmede aanwijzen van ligplaatsen voor schepen waarin lading overgeslagen is die onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddelen 2018/41
01-03-2000/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Loodsbestelling op look-see basis 2000/04
06-01-2020/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Bekendmaking besluiten in verband met het van kracht zijn van de nieuwe Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 2020/02
13-05-2020/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Vaststelling maximum vaarsnelheid Noordzeekanaal en het Afgesloten IJ tot aan het Stenen Hoofd in Amsterdam 2020/20

Pagina's