Besluit van de directeur CNB tot het instellen van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen tussen de lijn tussen de hoofden van de noordelijke- en de zuidelijke pier en de westelijke toegangsdeuren van het Sluizencomplex

2024/12
From 01 Jun 2024 tot 02 Jun 2024
Area - Sluizen

In het gebied dat is gelegen in de Buitenhaven te IJmuiden (aangewezen gebied zie tekening N0802_v01 als bijlage) een grootschalige evacuatieoefening plaatsvindt, genaamd Livex 2024. In verband met deze oefening is er een voor vaarverkeer gestremd gebied aangewezen conform tekening N0802_v01.