Wie wij zijn

Wie wij zijn

De Amsterdamse haven is een Europese zeehaven met ambitie. Wij zorgen dat klanten, ladingen en activiteiten duurzamer kunnen groeien. Wij maken het scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter en wij ontwikkelen een toekomstbestendig havencomplex. Door voorloper te zijn in de transitie zetten wij stappen naar een klimaatneutrale haven in 2050.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Be part of a better port

Wij zijn Port of Amsterdam en we beheren en ontwikkelen één van Europa’s grootste zeehavens. Als Amsterdamse havenregio streven we altijd naar beter.  

Daarom werken wij continu aan onze bereikbaarheid en aan een vlot, veilig en transparant scheepvaartproces. En ontwikkelen we een toekomstbestendige havenregio, door de regie te nemen en te investeren in circulaire activiteiten en de versnelling van de energietransitie.

Echte verandering en vooruitgang kan alleen als we het samen doen. Daar gaan we voor.

Organisatie

Bestuur PoA

Directie

K.J. (Koen) Overtoom, Algemeen directeur

Koen Overtoom studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière in de haven van Amsterdam als Manager Logistiek voor Unieveem BV. Na Unieveem werd hij General Manager voor Ter Haak Warehousing and Logistics. Daar was hij verantwoordelijk voor de opslag- en logistieke activiteiten binnen de Ter Haak Group.

De laatste 15 jaar is hij werkzaam voor Havenbedrijf Amsterdam N.V. Achtereenvolgens als Sales Director Duitsland, Clustermanager Containers, Breakbulk en Logistiek, Commercieel Directeur en Operationeel Directeur. Sinds december 2016 is hij Algemeen Directeur bij Havenbedrijf Amsterdam.

Koen is vanuit zijn deelname aan de BOZ actief als lid AB NML. Ook is hij lid Raad van Toezicht Port of Zwolle en vervult hij sinds 2018 de rol van Energiecommissaris regio haven Amsterdam.

D.(Dorine) Bosman, Chief Investment Officer

Dorine Bosman heeft na een studie geofysica jarenlang bij Shell gewerkt onder meer in de Verenigde Staten en Australië. De afgelopen vijf jaar gaf zij leiding aan de Offshore Wind-groep in de New Energies-divisie van Shell.

Dorine Bosman is als CIO verantwoordelijk voor o.a. de afdelingen infrastructuur, ruimte en milieu en de deelnemingen. Dorine Bosman richt zich verder op de versterking van Amsterdam als duurzame Europese zeehaven en het stimuleren en versnellen van de energietransitie en de circulaire activiteiten in de haven en in het Noordzeekanaalgebied.

A. (Alexander) Kousbroek, Financieel directeur

Alexander Kousbroek werkt sinds 2015 bij Port of Amsterdam, waarvan sinds 2016 als hoofd Finance en Control. Vanuit die rol heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan van de haven en met de financiële organisatie van het havenbedrijf. Sinds1 februari 2020 bekleedde Alexander de functie van CFO ad interim bij Port of Amsterdam.

Alexander Kousbroek is als CFO verantwoordelijk voor o.a. de afdelingen Finance & Control, Risicomanagement, Business Control, Informatie Technologie, Inkoop en Juridische Zaken.

Havenmeester

Havenmeester

Milembe Mateyo

Milembe Mateyo studeerde Stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Zij begon haar carrière als stedenbouwkundige bij een ontwerp- en adviesbureau. Daarna ging ze aan de slag bij de Gemeente Haarlem en later de Gemeente Zaanstad.

Sinds 2009 werkt ze voor Port of Amsterdam. Onder meer als hoofd Ruimte en Milieu en daarvoor als strategisch adviseur bij de Divisie Havenmeester. Vanuit die rol heeft zij veel kennis en ervaring opgedaan met incidentenbestrijding en intensief samengewerkt met de veiligheidsregio’s en de Noordzeekanaalgemeenten.

In november 2019 is Milembe Mateyo benoemd tot Havenmeester van Amsterdam, Rijkshavenmeester Noordzeekanaal en Directeur Centraal Nautisch Beheer.

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

W.J. (Willemijn) Maas
M. (Mieke) Pigeaud-Wijdeveld
J. (Jan) Lagasse (voorzitter)
A.M. (Anne Marie) Magis
E. (Evert) den Boer

De haven werkt voor Amsterdam

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Als haven dragen we bij om van Amsterdam een leefbare, bereikbare, circulaire en klimaatneutrale stad te maken. Waar je goed kunt ondernemen en werken. Dat doen we niet alleen maar samen met anderen. In de video 'Hart voor de stad' vertellen diverse changemakers over hoe zijn aan de stad van de toekomst werken en wat hen daarbij motiveert.

Wil je weten wat de haven allemaal doet? Bekijk dan Amsterdam en de haven.

Bekijk Amsterdam en de haven

Historie

Historie van Port of Amsterdam

De geschiedenis van het huidige Port of Amsterdam begint in 1900. Op 30 mei van dat jaar gaat de gemeenteraad akkoord tot het vaststellen van een verordening voor een reorganisatie tot de Dienst der Havens en Handelsinrichting.

Onder havens en handelsinrichtingen werd verstaan: de wateroppervlakten, kaden, steigers, los- en ligplaatsen, terreinen, loodsen, pakhuizen, werktuigen en andere inrichtingen van het IJ, het Westerdok, het Oosterdok, de Nieuwevaart, de Houthaven, de Coenhaven, het Gemeentelijk Handelsentrepot en het Beursgebouw.

Lees meer »

Op 1 januari 1973 worden de tot dan toe zelfstandige Havendienst en het Amsterdams Nautisch en Weerkundig Instituut als afdelingen aan de dienst toegevoegd. De Havenmeester is het hoofd van de Havendienst.

Ruim een jaar later verandert de naam in Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHB). Een van de redenen daarvoor was dat de haven belangrijker was geworden. Het zwaartepunt was verschoven naar ontwikkeling en exploitatie van de Amsterdamse haven.

Voor het nautisch beheer in het Noordzeekanaalgebied werd in 1994 de gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer (CNB) ingesteld. Hierin participeerden de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en een aantal private partijen. Doel: eenheid van beleid in het Noordzeekanaalgebied in samenwerking met het Rijk.

Op 18 maart 1998 besluit de gemeenteraad tot interne verzelfstandiging van het Havenbedrijf. De naam verandert in januari 2006 in Haven Amsterdam. En een jaar later wordt het proces naar externe verzelfstandiging gestart. De verzelfstandiging werd een feit per 1 april 2013.

De naam van de nieuwe organisatie wordt Havenbedrijf Amsterdam NV. De meer internationale georiënteerde naam Port of Amsterdam die we als vierde zeehaven van West-Europa gebruiken, is sinds 2018 in zwang.

Port of Amsterdam is een 100%-deelneming van de gemeente Amsterdam.

informatie

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over Port of Amsterdam? Regelmatig publiceren we nieuwsberichten en houden we je op de hoogte van al het nieuws uit de haven. Ook hebben we vacatures openstaan voor échte aanpakkers.