Wie wij zijn

Wie wij zijn

De Amsterdamse haven is een logistiek knooppunt, industriële hotspot en een dienstverlener voor de stad. We werken aan een haven die steeds meer waarde oplevert voor klanten en omgeving. Dit doen we met elkaar, als Port of Partnerships.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Port of Partnerships

Wij geloven dat Port of Amsterdam, als beheerder en ontwikkelaar van de haven, tot de beste resultaten komt als we verbindend samenwerken. Als partners.

Door duurzame relaties aan te knopen - én ze te faciliteren - en door écht samen te werken. Alleen op die manier ontwikkelen wij onze haven tot een wendbare en veerkrachtige omgeving waarin wij waarde creëren voor onze stakeholders.

Vanuit die overtuiging positioneren wij ons als: Port of Partnerships.

Organisatie

Directie

Directie

K.J. (Koen) Overtoom, Algemeen directeur

Koen Overtoom studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière in de haven van Amsterdam als Manager Logistiek voor Unieveem BV. Na Unieveem werd hij General Manager voor Ter Haak Warehousing and Logistics. Daar was hij verantwoordelijk voor de opslag- en logistieke activiteiten binnen de Ter Haak Group.

De laatste 15 jaar is hij werkzaam voor Havenbedrijf Amsterdam N.V. Achtereenvolgens als Sales Director Duitsland, Clustermanager Containers, Breakbulk en Logistiek, Commercieel Directeur en Operationeel Directeur. Sinds december 2016 is hij Algemeen Directeur bij Havenbedrijf Amsterdam.

Koen is vanuit zijn deelname aan de BOZ actief als lid AB NML. Ook is hij lid Raad van Toezicht Port of Zwolle en vervult hij sinds 2018 de rol van Energiecommissaris regio haven Amsterdam.

M.R. (Michiel) de Brauw, Financieel directeur

Michiel de Brauw studeerde Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij begon zijn carrière bij Nedlloyd in Rotterdam. Na Nedlloyd werd hij CFO bij Danzas in Bazel. Vanaf 2004 verbleef hij veelal in het buitenland, maar dan bij DHL. Hij was achtereenvolgens gestationeerd in Bazel, Bracknell en Bonn.

Sinds november 2015 werkt hij als financieel directeur voor Havenbedrijf Amsterdam N.V. Michiel vervult bestuursfuncties voor de Stichting Waarborgfonds Sport, de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (VNHSM) en zit in de Raad van Toezicht van Amports.

RvC

Raad van Commissarissen

K. (Koos) van der Steenhoven, Voorzitter
J.F.J.M. (Jeroen) de Haas
W.J. (Willemijn) Maas
A.M. (Anne Marie) Magis
M. (Mieke) Pigeaud-Wijdeveld

Havenmeester

Havenmeester

Milembe Mateyo

Milembe Mateyo studeerde Stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Zij begon haar carrière als stedenbouwkundige bij een ontwerp- en adviesbureau. Daarna ging ze aan de slag bij de Gemeente Haarlem en later de Gemeente Zaanstad.

Sinds 2009 werkt ze voor Port of Amsterdam. Onder meer als hoofd Ruimte en Milieu en daarvoor als strategisch adviseur bij de Divisie Havenmeester. Vanuit die rol heeft zij veel kennis en ervaring opgedaan met incidentenbestrijding en intensief samengewerkt met de veiligheidsregio’s en de Noordzeekanaalgemeenten.

Sinds november 2019 is Milembe Mateyo benoemd tot Havenmeester van Amsterdam, Rijkshavenmeester Noordzeekanaal en Directeur Centraal Nautisch Beheer.

De haven voor Amsterdam

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Port of Amsterdam is niet alleen de haven van Amsterdam, maar ook de haven vóór Amsterdam. Zo verzorgen we in de zomermaanden op elke tweede en vierde zondag van de maand rondvaarten in het havengebied met een gids voor het publiek. Voor fietsers zijn er vier bewegwijzerde havenfietsroutes. Elk met een eigen karakter en voorzien van informatieborden op markante punten.

Verder heeft Port of Amsterdam langdurige sponsorafspraken met Skits (Amsterdamse studenten schaatsvereniging), Telstar, Zee- en havenmuseum IJmuiden, en een partnership met Stichting Emma at Work.

Wil je zelf ervaren wat de haven voor jou en Amsterdam betekent? 

Bekijk de cases

Historie

Historie van Port of Amsterdam

De geschiedenis van het huidige Port of Amsterdam begint in 1900. Op 30 mei van dat jaar gaat de gemeenteraad akkoord tot het vaststellen van een verordening voor een reorganisatie tot de Dienst der Havens en Handelsinrichting.

Onder havens en handelsinrichtingen werd verstaan: de wateroppervlakten, kaden, steigers, los- en ligplaatsen, terreinen, loodsen, pakhuizen, werktuigen en andere inrichtingen van het IJ, het Westerdok, het Oosterdok, de Nieuwevaart, de Houthaven, de Coenhaven, het Gemeentelijk Handelsentrepot en het Beursgebouw.

Lees meer »

Op 1 januari 1973 worden de tot dan toe zelfstandige Havendienst en het Amsterdams Nautisch en Weerkundig Instituut als afdelingen aan de dienst toegevoegd. De Havenmeester is het hoofd van de Havendienst.

Ruim een jaar later verandert de naam in Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHB). Een van de redenen daarvoor was dat de haven belangrijker was geworden. Het zwaartepunt was verschoven naar ontwikkeling en exploitatie van de Amsterdamse haven.

Voor het nautisch beheer in het Noordzeekanaalgebied werd in 1994 de gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer (CNB) ingesteld. Hierin participeerden de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en een aantal private partijen. Doel: eenheid van beleid in het Noordzeekanaalgebied in samenwerking met het Rijk.

Op 18 maart 1998 besluit de gemeenteraad tot interne verzelfstandiging van het Havenbedrijf. De naam verandert in januari 2006 in Haven Amsterdam. En een jaar later wordt het proces naar externe verzelfstandiging gestart. De verzelfstandiging werd een feit per 1 april 2013.

De naam van de nieuwe organisatie wordt Havenbedrijf Amsterdam NV. De meer internationale georiënteerde naam Port of Amsterdam die we als vierde zeehaven van West-Europa gebruiken, is sinds 2018 in zwang.

Port of Amsterdam is een 100%-deelneming van de gemeente Amsterdam.

Meer lezen

Meer weten

Wil je meer weten over Port of Amsterdam? Regelmatig publiceren we nieuwsberichten en houden we je op de hoogte van al het nieuws uit de haven. Ook hebben we vacatures openstaan voor échte aanpakkers.