U bent hier:
Header image

Onze organisatie

De Amsterdamse haven is zo'n 1200 hectare groot. Port of Amsterdam beheert én exploiteert dit gebied en richt zich op groei van bio- en synthetische brandstoffen, waterstofactiviteiten, circulaire- en maakindustrie. We werken intensief samen met klanten en partners om de haven sneller, slimmer en schoner te laten opereren. In 2050 is de Amsterdamse haven klimaatneutraal.

Binnen Port of Amsterdam is onze Divisie Havenmeester verantwoordelijk voor de veilige, vlotte scheepvaartbegeleiding, inspectie en incidentbestrijding. Dat doet zij namens de (Rijks)Havenmeester, die dit in opdracht doet van onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeenten rondom het Noordzeekanaal, waaronder Amsterdam. Jaarlijks bezoeken zo’n 7000 zeeschepen en duizenden binnenvaartschepen het Noordzeekanaalgebied.

Directie en Havenmeester

De directie van Port of Amsterdam bestaat uit Koen Overtoom (Chief Executive Officer), Alexander Kousbroek (Chief Financial Officer) en Dorine Bosman (Chief Investment Officer). Milembe Mateyo is de (Rijks)Havenmeester.

koen overtoom organisatie foto.jpg

Koen Overtoom, Algemeen directeur

Koen Overtoom studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière in de haven van Amsterdam als Manager Logistiek voor Unieveem BV. Na Unieveem werd hij General Manager voor Ter Haak Warehousing and Logistics. Daar was hij verantwoordelijk voor de opslag en logistieke activiteiten binnen de Ter Haak Group. 

De laatste 15 jaar is hij werkzaam voor Havenbedrijf Amsterdam N.V. Achtereenvolgens als Sales Director Duitsland, Clustermanager Containers, Breakbulk en Logistiek, Commercieel Directeur en Operationeel Directeur. Sinds december 2016 is hij Algemeen Directeur bij Havenbedrijf Amsterdam. 

Koen is vanuit zijn deelname aan de BOZ actief als lid AB NML. Ook is hij lid Raad van Toezicht Port of Zwolle en vervult hij sinds 2018 de rol van Energiecommissaris regio haven Amsterdam. 

DorineBosman

Dorine Bosman, Chief Investment Officer

Dorine Bosman heeft na een studie geofysica jarenlang bij Shell gewerkt onder meer in de Verenigde Staten en Australië. De laatste vijf jaar bij Shell gaf zij leiding aan de Offshore Wind-groep in de New Energies-divisie van Shell. 

Dorine Bosman is als CIO verantwoordelijk voor o.a. de afdelingen infrastructuur, ruimte en milieu en de deelnemingen. Dorine Bosman richt zich verder op de versterking van Amsterdam als duurzame Europese zeehaven en het stimuleren en versnellen van de energietransitie en de circulaire activiteiten in de haven en in het Noordzeekanaalgebied. 

Alexander Kousbroek CFO Port of Amsterdam

Alexander Kousbroek, Chief Financial Officer

Alexander Kousbroek werkt sinds 2015 bij Port of Amsterdam, waarvan sinds 2016 als hoofd Finance en Control. Vanuit die rol heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan van de haven en met de financiële organisatie van het havenbedrijf. Sinds1 februari 2020 bekleedde Alexander de functie van CFO ad interim bij Port of Amsterdam. 

Alexander Kousbroek is als CFO verantwoordelijk voor o.a. de afdelingen Finance & Control, Risicomanagement, Business Control, Informatie Technologie, Inkoop en Juridische Zaken. 

Milembe Mateyo

Milembe Mateyo, Havenmeester

Milembe Mateyo studeerde Stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Zij begon haar carrière als stedenbouwkundige bij een ontwerp- en adviesbureau. Daarna ging ze aan de slag bij de Gemeente Haarlem en later de Gemeente Zaanstad. 

Sinds 2009 werkt ze voor Port of Amsterdam. Onder meer als hoofd Ruimte en Milieu en daarvoor als strategisch adviseur bij de Divisie Havenmeester. Vanuit die rol heeft zij veel kennis en ervaring opgedaan met incidentenbestrijding en intensief samengewerkt met de veiligheidsregio’s en de Noordzeekanaalgemeenten. 

In november 2019 is Milembe Mateyo benoemd tot Havenmeester van Amsterdam, Rijkshavenmeester Noordzeekanaal en Directeur Centraal Nautisch Beheer. 

Raad van Commissarissen

  • Mieke Pigeaud-Wijdeveld
  • Bartho Boer 
  • Resi Becker
  • Anne Marie Magis 
  • Jan Lagasse (voorzitter) 

Jaarverslag

Transitie

Meer weten over onze organisatie, onze activiteiten en resultaten? Bekijk het jaarverslag.