U bent hier: Home Ontdek de haven
visualisatie fietstunnel

Aanleg turborotonde en fietstunnel Hempontplein

Bij de pontaanlanding ter plaatse van de kruising Hemweg – Nieuwe Hemweg – Ankerweg komt een dubbelbaans rotonde, met een fietstunnel. Met deze vernieuwing willen we de verkeersdoorstroming in het gebied verbeteren. Op deze pagina lees je meer over het project en houden we je op de hoogte van de voortgang.
visualisatie fietstunnel

Betere verkeersdoorstorming

De verkeersbewegingen in het gebied Westhaven nemen toe. Daarom werken we aan vernieuwing van het gebied. Dat doen we door bij de pontaanlanding op het Hempontplein een dubbelbaans rotonde en een nieuwe fietsaansluiting aan te leggen. Met deze vernieuwingen:

 • Optimaliseren we de verkeersdoorstroming van het gebied;

 • Verbeteren we de verkeersveiligheid voor fietsers door het fietsverkeer te scheiden van het ‘snelle’ en zwaardere vrachtverkeer;

 • Komt er meer opstelruimte voor verkeer dat gebruikmaakt van de pont van en naar Zaandam.

Start bouw dubbelbaans rotonde en fietstunnel uitgesteld

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de totstandkoming van het definitieve ontwerp van de dubbelbaans rotonde inclusief fietstunnel. Helaas is er gebleken dat er meer tijd nodig is voor de afronding van het ontwerp dan vooraf gedacht. Een aantal geconstateerde afwijkingen in de ondergrond zorgen ervoor dat de complexiteit van de totstandkoming van het ontwerp is toegenomen, waardoor er meer tijd nodig is om zaken te onderzoeken ter finale afronding van het ontwerp. Tevens lukt het niet een aantal belangrijke kabels & leidingen tijdig te verplaatsen door capaciteitstekorten. Hierdoor kunnen de werkzaamheden niet starten in januari 2023 en is de einddatum van het project vanzelfsprekend niet meer haalbaar.

De werkzaamheden

Om de dubbelbaans rotonde en fietstunnel te realiseren, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden wordt nu aan gewerkt:

 • Voordat de bouw van de rotonde start wordt Eethuis ’t Zaanse Veer verplaatst naar een nieuwe locatie, meer richting het Noordzeekanaal.
 • De huizen nabij het water, ter hoogte van Hemweg nr 177, worden gesloopt.
 • Er worden op en in de omgeving van de kruising kabels en leidingen verlegd.  

De uitgestelde werkzaamheden:

 • We leggen een nieuw fietspad aan voor verkeer van de pont, in de richting van de Westhavenweg en visa versa.  
 • Ter plaatse van de kruising Hemweg – Nieuwe Hemweg – Ankerweg bouwen we een dubbelbaans rotonde.
 • Er komt een vrij liggend fietspad voor al het fietsverkeer van en naar de pontaanlanding. Er wordt een tunnel gebouwd onder de rotonde door om dit fietspad te kunnen aanleggen.  
 • De openbare verlichting rondom de kruising wordt vernieuwd en aangepast op basis van de nieuwe situatie.  
 • In de tunnel wordt streetart aangebracht.
 • In de omgeving komen meer bomen en groen.

Planning

We verwachten de komende maanden nodig te hebben voor de onderzoeken, de afronding van het ontwerp en het inplannen van de kabels en leidingwerkzaamheden. Naar aanleiding hiervan zal er een nieuwe uitvoeringsperiode voor de bouw van de rotonde incl. fietstunnel worden vastgesteld. De verwachting is dat de eerste mogelijke startdatum najaar 2023 zal zijn.

Telefoon icoon

 

Contact

Vragen over dit project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Linda Ugur-van Schaik.
Telefonisch op 06-11239449, of per mail via linda@vanschaickprojectbegeleiding.nl

Boskalis PoA Vervoerregio AMS Provincie Noord-Holland