Ons havengebied de grootste sociale circulaire hub van Amsterdam

Ondernemen en werk

  19 augustus 2021  Leestijd: 4 minuten

Aan de Kopraweg in het havengebied is sinds 2020 de grootste sociale circulaire hub van Amsterdam gevestigd: Recycling Service Centre (RSC) en Milieuwerk laten daar zien dat recycling en het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hand in hand gaan. Welke sociale ambities en verhalen leven er nog meer in de haven?

 

“Bij Milieuwerk werken we sinds 1990 aan een samenleving waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen op duurzaam betaald werk,” vertelt algemeen directeur David Jansen enthousiast. “Hierbij hanteren we één belangrijke regel: je moet het leuk vinden wat je doet, dan gaat de rest vanzelf.” Die ‘rest’ is niet alleen een betaalde baan, maar ook stabiliteit in het privéleven. Voor mensen die bijvoorbeeld in de schuldsanering zitten of een periode van verslaving achter de rug hebben, is dat geen vanzelfsprekendheid.

Super veel werk, te weinig mensen

Milieuwerk neemt mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst en koppelt hen aan de vraag naar praktijkgeschoolde, repetitieve arbeid in de wereld van de circulaire economie, facilitaire dienstverlening, transport en logistiek. Zo sorteren de medewerkers van Milieuwerk bij RSC onder andere e-waste uit met als doel zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen uit reststromen. David: “Er is super veel werk in deze markt en er zijn te weinig mensen die dit werk willen doen.”

Geen oordeel over elkaar

“RSC en het op hun terrein gevestigde Milieuwerk konden op een gegeven moment niet verder groeien,” vertelt Francis de Wit, commercieel manager team Real Estate. “We hebben toen geholpen met het vinden van een nieuwe, grotere locatie. Daarnaast ondersteunen we RSC financieel door een huur te vragen die lager is dan marktconform. Dat past in ons streven meer circulaire procesindustrie in de haven te vestigen en de ambitie van de gemeente Amsterdam om het donutmodel van Kate Raworth toe te passen.” De sfeer bij Milieuwerk inspireert Francis: “De mensen zijn zichtbaar dankbaar dat ze werk hebben gevonden. Ze hebben allemaal een rugzakje. Daarom oordelen ze niet over elkaar. Dat is echt gaaf om te zien.”

Divers en inclusief

De steun aan RSC en Milieuwerk staat niet op zich. In het kader van ‘Divers en inclusief’ streeft Port of Amsterdam ernaar jaarlijks twee jongeren met een fysieke aandoening via Emma at Work een werkervaringsplek te bieden. Via die weg is managementassistente Jacqueline Kuijs bij ons binnengekomen. “Mijn arts wees me op het bestaan van Emma,” herinnert ze zich. “Bij Port of Amsterdam zochten ze iemand voor de receptie. Iemand van Emma ging met me mee op sollicitatie. Het was een fijn en relaxed gesprek. Inmiddels ben ik vast in dienst en heb ik werk dat past bij mijn opleiding. Ik word niet anders behandeld dan anderen, dat is fijn. Dat ik af en toe naar het ziekenhuis moet, is geen probleem.” Ook in contacten met onze leveranciers is diversiteit en inclusiviteit onderwerp van gesprek. Voor het legen van prullenbakken en schoonmaken van plantenbakken in de openbare ruimte, het schoffelen, prikken van papier en vegen van straten schakelen we bijvoorbeeld al jaar en dag Pantar in. Een gewoon bedrijf met bijzondere medewerkers, zoals ze zelf zeggen.

“Omdat het om een aanzienlijke aanneemsom gaat, moesten we van deze opdracht een Europese aanbesteding maken,” licht hoofd Beheer Bert van Wijk toe. “In deze zakelijke overeenkomst hebben we vastgelegd dat een bepaald percentage van het werk moet worden ingevuld met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Niet al het werk leent zich daar namelijk voor.”

Wie de schoonste straat heeft, wint

In de overeenkomst met Pantar staat ook dat bij het meermaals niet nakomen van afspraken een boete moet worden betaald. Dat lijkt op het eerste gezicht niet samen te gaan met het sociale aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ervaring van Bert is echter dat ook mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie serieus genomen willen worden. “Ik heb begrepen dat medewerkers van Pantar onderling een wedstrijd houden, wie de schoonste straat heeft. De voldoening die zinvol werk geeft, geldt voor ons allemaal.”

Op weg naar de grootste sociale impact hub van Nederland

Eind juni introduceerde de gemeente Amsterdam de nieuwe Leidraad Sociaal Opdrachtgeverschap om op het thema ‘Sociaal’ invulling te geven aan hun visie op maatschappelijk inkopen. Het gemeentelijke Bureau Social Return wordt graag verrast door nieuwe ideeën. David van Milieuwerk heeft er wel een paar. Onlangs is hij samen met een andere sociale onderneming, Happy Tosti, en steun van HEINEKEN Nederland Social Capital gestart om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan werk in de horeca te helpen. Hoe tof zou het zijn als zij aan de slag zouden kunnen tijdens grote events als SAIL Amsterdam? “Bij Milieuwerk geloven we in de kracht van publiek-private samenwerking. We hopen samen met organisaties als Port of Amsterdam invulling te kunnen geven aan de eisen op het gebied van duurzaam inkopen van de overheid en samen met RSC de grootste sociale impact hub van Nederland te creëren.”

Volg ons werk aan de toekomst