Nieuwe zeesluis, wat gebeurt er in juli en augustus?

Nieuwsbericht
02-07-2019
nieuwe zeesluis zomer 2019

Ook in de zomermaanden bouwt OpenIJ aan de nieuwe zeesluis. De maanden juli en augustus staan in het teken van het afzinken van het binnenhoofd (nummer 1 op de foto), het realiseren van de aansluiting van de tussendam op het buitenhoofd (nummer 2 op de foto) en werkzaamheden aan de kolkwand noord en zuid; de toekomstige sluiskolk (nummers 3 op de foto). Daarnaast gaan de werkzaamheden aan de lokale bediengebouwen en de drempelkuip door en worden de sluisdeuren verder afgebouwd (nummer 4 op de foto).

Afzinken deurkas binnenhoofd

Het afzinken van de deurkas van het binnenhoofd is begonnen. Met een afmeting van 80 meter lang, 55 meter breed en 25 meter hoog, is deze deurkas twee keer zo groot als die van het buitenhoofd. Het biedt ruimte voor zowel de sluisdeur aan de kanaalzijde als voor de reservedeur. Centimeter voor centimeter zakt de deurkas de komende maanden tijdens het afzinken de grond in, door het zand eronder te verwijderen met op afstand bestuurbare robotarmen. Dit gebeurt geheel automatisch en wordt met camera’s onder de vloer van de deurkas met sensoren en meetinstrumenten 24 uur per dag 7 dagen in de week gemonitord.

Aansluiting tussendam op het buitenhoofd

De komende periode vinden er werkzaamheden plaats om de aansluiting van de tussendam op het buitenhoofd te realiseren. Deze aansluiting vormt een onderdeel van de toekomstige vaarweg voor de nieuwe zeesluis. De werkzaamheden die de komende maanden plaatsvinden, betreffen het betonwerk voor de ankerbalken.

Kolkwand noord en zuid

Aan de kolkwand noord en zuid worden de komende maanden afwerkende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van wapening, dekzerken, bekisting en beton en ankers. Deze twee wanden samen vormen straks de kolk van de nieuwe zeesluis.

Afbouwen sluisdeuren

In een speciaal daarvoor uitgegraven gedeelte van de sluiskolk, ligt de sluisdeur voor het buitenhoofd die daar wordt afgebouwd. De komende maanden wordt deze deur verder voorzien van elektrische en hydraulische installaties.