Bekijk alle bekendmakingen (basijnen)
Maak een selectie of kies "Alle".
 1. Nieuwsbericht 13-11-2019
  CCUS-project Athos polst marktinteresse CO2- levering, - gebruik en - opslaglocaties

  Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel werken, onder noemer Athos, samen aan de uitwerking van een CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied. Onlangs hebben de partijen een haalbaarheidsstudie afgerond en aangekondigd diverse vervolgstudies uit te gaan voeren. Daarvoor nodigt Athos nu... lees meer »

 2. Nieuwsbericht 11-11-2019
  Nieuwe zeesluis, wat gebeurt er in november en december?

  De laatste maanden van dit jaar staan in het teken van het aanleggen van kabels en leidingen en de wegconstructie bij de fuikwand (nummer 1 op de foto). Verder wordt er gewerkt aan de drempel van het buitenhoofd (nummer 2 op de foto), de sluisgebonden installaties in het Sluis Operatie Centrum (... lees meer »

 3. Nieuwsbericht 11-11-2019
  Emissieloos Amsterdam binnenvaren: De Sendo Liners doen het vanaf 2020

  Is Port of Amsterdam in zicht? Dan gaat de dieselmotor uit en de elektromotor aan. Dat is de afspraak die er is gemaakt met Sendo Shipping. Per 2020 varen twee van hun Sendo Liners emissieloos de Amsterdamse haven binnen. Port of Amsterdam is in de vorm van een lening betrokken bij deze nieuwe... lees meer »

 4. Nieuwsbericht 11-11-2019
  Met Poseidon besparen op havengeld voor duwbakken

  Duwbakken nemen een belangrijk plaats in binnen Port of Amsterdam. Letterlijk, want ze nemen circa 100.000 m2 wateroppervlak in beslag. Er is op dit moment plek voor ruim 100 duwbakken. En dat betekent dat er soms geschipperd moet worden met ruimte. Port of Amsterdam heeft daarom het platform “... lees meer »

 5. Nieuwsbericht 29-10-2019
  Lancering film: Digital solutions, the Amsterdam way

  Dinsdag 29 oktober is de dag van het internet en tevens de datum van de lancering van de film: Digital solutions, the Amsterdam way.De film Digital Solutions, the Amsterdam way, toont hoe Port of Amsterdam met haar klanten digitale oplossingen realiseert die bijdragen aan een slimmere, snellere,... lees meer »