U bent hier:
Header image

Missie, visie en strategie

missie

Missie

Grensverleggend waarde creëren, dat is onze missie. We streven daarom continu naar een goede milieukwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. En we hebben voortdurend aandacht voor onze omgeving en de maatschappelijke aspecten binnen en buiten het bedrijf.

We zorgen ervoor dat onze inspanningen en doelstellingen in lijn zijn met het Nederlandse Energieakkoord voor duurzame groei (2013) en het Grondstoffenakkoord. En met internationale MVO-richtlijnen zoals de OESO-richtlijnen en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Zo kunnen we onze waardecreatie in een bredere context laten zien.  


Visie2030metropolitan

Visie 2030

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische metropoolhaven die de krachten bundelt van de drie sterke kernen van Amsterdam.

  • Het logistieke knooppunt van wereldformaat
  • De hoogwaardige regionale industrie
  • De veelzijdige stedelijke dienstensector

Door deze drie kernen optimaal met elkaar te verbinden, ontstaat kruisbestuiving, synergie en innovatie. Zo is en blijft de Amsterdamse havenregio een Europese tophaven en een motor van de economie. Maar dan wel een snelle, slimme, schone motor.

Strategie

Op basis van de visie hebben we onze strategie 2021-2025: Het voortouw nemen vastgesteld. In 2025 willen we een toonaangevende Europese zeehaven zijn, die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

In deze video vertelt Eduard de Visser, Director Strategy & Innovation, wat onze plannen en doelen zijn.

Strategische doelen

We maken vaart met zeven concrete doelen. Van het vestigen van circulaire procesindustrie tot het op tijd laten komen van de zeevaart. Lees meer over deze concrete doelen vanaf pagina 29 in het Strategisch Plan.

Doel 1

We versterken onze concurrentiepositie en behouden ons marktaandeel

We houden ons marktaandeel van 8% in Noordwest-Europa vast door groei van 20% in de segmenten alternatieve brandstoffen, bouwgrondstoffen, logistiek, agri en circulair.

We groeien in non-fossiele omzet

Onze non-fossiele omzet is 65% van de totale omzet.

We zorgen ervoor dat vrijwel alle scheepvaart op tijd aankomt en vertrekt

Ten minste 95% van alle zeevaart vertrekt op tijd uit de haven en komt op tijd aan in de haven.

We groeien in opslagcapaciteit voor alternatieve brandstoffen

Ten minste 12,5% van de opslagcapaciteit wordt ingezet voor alternatieve brandstoffen.

We gaan voor meer circulaire procesindustrie

Circulaire activiteiten groeien door uitgifte van 25 ha aan circulaire procesindustrie.

We reduceren de CO2-uitstoot

De havenindustrie, scheepvaart en Port of Amsterdam realiseren samen een CO2-reductie van 10%.

We creëren ontwikkelruimte

We creëren 45 ha aan ontwikkelruimte voor de transitie naar een duurzame economie.

Ontdek meer over onze belangrijke thema's

Jaarverslag

Wil je meer weten over de voortgang van deze strategie? Lees meer over onze activiteiten en resultaten in ons jaarverslag van 2023.

Jaarverslag 2022 persberichtfoto

Download en beluister

Gemeentelijke Visie Haven

Onze aandeelhouder heeft de Gemeentelijke Visie Haven 2020-2040 gepresenteerd. Met deze visie en onze nieuwe vijfjarenstrategie liggen we op een gezamenlijke koers naar een duurzaam havencomplex. Bekijk ook het ontwerp Havennota 2020-2030 waarin het voorgenomen nationale beleid voor de Nederlands havensector is vastgelegd.

Boegpraat, de podcast

In 2025 willen we als Europese zeehaven koploper zijn in de transitie naar een duurzame samenleving. Dat gaat niet vanzelf en levert elke dag stof tot nadenken op. Omdat we dat nadenken liever (en beter) samen doen, zijn we in gesprek gegaan met bedrijven en partners uit de haven in gesprek in onze podcast: Boegpraat.