U bent hier:
Header image

Jaarverslag 2023: Volop in transitie

Kerncijfers

24,2%

Schone scheepvaart
21,8% in 2022

€55,1
mln

Nettoresultaat
44,5 mln in 2022

0,83
kton

Co2 uitstoot
1,32 kton in 2022

€190,4
mln

Opbrengsten
181,5 mln in 2022

63,0 mln ton

Overslag in Amsterdam
78,6 mln ton in 2022

Belangrijke ontwikkelingen in de Amsterdamse haven in 2023

Haven in transitie

In 2023 is één van de kolenterminals gestart met de bouw van een grote hal voor agrarische producten op het terrein waar eerder steenkolen opgeslagen lagen. Het terrein van een tweede kolenterminal is eind 2022 door ons teruggenomen. Hier vinden nu andere activiteiten plaats, zoals de overslag van schroot. De derde kolenterminal is in 2023 deels overgenomen door een grote logistieke partij, die achter ons besluit staat om in 2030 geen steenkolen meer over te slaan in de haven.

Waterstofnetwerk

De ontwikkeling van waterstofleidingnetwerken in het havengebied gaat door. Zowel het hogeredrukwaterstofnetwerk als het lageredrukwaterstofnetwerk heeft de volgende projectfase bereikt. Zo is eind 2023 voor het HNS-netwerk de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. De ontwikkeling van waterstofinfrastructuur zorgt ervoor dat het Noordzeekanaalgebied verbonden is met het landelijk waterstofnetwerk van HNS, dat vijf industrieclusters in Nederland verbindt met elkaar, met waterstofproductie en -opslaglocaties en met het buitenland. 

Energie Coöperatie Amsterdamse Haven

De Amsterdamse havenregio heeft te maken met congestie. Dit kan leiden tot een vertraging van de economische ontwikkeling en de energietransitie binnen de Amsterdamse haven. Om slimmer met de beschikbare capaciteit op het net om te gaan, hebben we in 2023 de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) opgericht, een energiecoöperatie voor de lokale energievoorziening. Als eerste project wordt een deeloplossing geboden voor netcongestie: er wordt een virtueel net opgezet om de schaarse (net)capaciteit, lokale opwek- en opslagvoorzieningen met elkaar te koppelen en te delen. 

NOVEX

In 2023 zijn we, onder leiding van Programmabureau Noordzeekanaalgebied en samen met andere partijen, begonnen met het concept ontwikkelperspectief. Dit ontwikkelperspectief is onderdeel van het NOVEX programma van het Rijk. Veel ruimtelijke opgaven, die belangrijk zijn voor de toekomst van de regio, komen in het ontwikkelperspectief samen. Denk aan de energietransitie, de ontwikkeling naar een circulaire economie, de behoefte aan meer woningen en een gezonde leefomgeving. Deze opgaven vragen niet alleen om fysieke ruimte, maar ook milieu- en veiligheidsruimte. Daarnaast moet het gebied ook klimaatbestendig worden ingericht.

Duurzame haven

Verschillende bedrijven hebben investeringen gedaan om de haven weer een stuk duurzamer te maken. Zo is Bunge Loders Croklaan in 2023 gestart met de bouw van een nieuwe fabriek op een terrein op HoogTij. Met deze nieuwe fabriek streeft Bunge naar een directe energiebesparing van 40 procent en een CO2-reductie van 90 procent in 2030. Ook hebben veel bedrijven weer in zonne-energie geïnvesteerd en hebben we in 2023 de doelstelling al bereikt van 250.000 m2 aan zonnepanelen voor eind 2024. Deze doelstelling is daarom verhoogd, waardoor we nu samen met onze klanten streven naar 350.000 m2 aan zonnepanelen op de daken.