Wie wij zijn

Snel naar:
Port of Amsterdam
Jaarverslag 2018
Organisatie
De haven voor Amsterdam
 

De Amsterdamse haven is een logistiek knooppunt, industriële hotspot en een dienstverlener voor de stad. We werken aan een haven die steeds meer waarde oplevert voor klanten en omgeving. Dit doen we met elkaar, als Port of Partnerships.


Port of Partnerships

Wij geloven dat Port of Amsterdam, als beheerder en ontwikkelaar van de haven, tot de beste resultaten komt als we verbindend samenwerken. Als partners. Door duurzame relaties aan te knopen - én ze te faciliteren - en door écht samen te werken. Alleen op die manier ontwikkelen wij onze haven tot een wendbare en veerkrachtige omgeving waarin wij waarde creëren voor onze stakeholders.

Vanuit die overtuiging positioneren wij ons als: Port of Partnerships.

jaarverslag
Team Havengeld

Financieel

Havenbedrijf Amsterdam N.V. heeft in 2018 een omzet behaald van EUR 157,4 miljoen. Onze omzet is afkomstig uit havengeld, huur en erfpacht. We dragen jaarlijks dividend af aan de Gemeente Amsterdam.

Onze jaarverslagen stemmen overeen met het Global Reporting Initiative (GRI). Deze internationaal aanvaarde richtlijnen dienen als de standaard voor bedrijven die rapporteren over duurzaamheid en andere niet-financiële informatie. 

Bekijk het jaarverslag 2018

Voorgaande jaarverslagen »

 

GRI tabel (Global Reporting Initiative)

 

De Amsterdamse haven in cijfers

organisatie

Organisatie

directie

Directie

K.J. (Koen) Overtoom, Algemeen directeur »

Koen Overtoom studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begon zijn carrière in de haven van Amsterdam als Manager Logistiek voor Unieveem BV. Na Unieveem werd hij General Manager voor Ter Haak Warehousing and Logistics, waar hij verantwoordelijk was voor de opslag- en logistieke activiteiten binnen de Ter Haak Group. De laatste 15 jaar is hij werkzaam voor Havenbedrijf Amsterdam N.V., achtereenvolgens als Sales Director Duitsland, Clustermanager Containers, Breakbulk en Logistiek, Commercieel Directeur en Operationeel Directeur. Sinds december 2016 is hij Algemeen Directeur bij Havenbedrijf Amsterdam. Koen is vanuit zijn deelname aan de BOZ actief als lid AB NML. Daarnaast is hij lid Raad van Toezicht Port of Zwolle en vervult hij sinds 2018 de rol van Energiecommissaris regio haven Amsterdam.

M.R. (Michiel) de Brauw, Financieel
directeur »

Michiel de Brauw studeerde Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij begon zijn carrière bij Nedlloyd in Rotterdam. Na Nedlloyd werd hij CFO bij Danzas in Bazel. Vanaf 2004 verbleef hij veelal in het buitenland, maar dan bij DHL waar hij achtereenvolgens gestationeerd was in Bazel, Bracknell en Bonn. Sinds november 2015 is hij als financieel directeur werkzaam voor Havenbedrijf Amsterdam N.V. Michiel vervult bestuursfuncties voor de Stichting Waarborgfonds Sport, de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (VNHSM) en zit in de Raad van Toezicht van Amports.

Bekijk het organogram

rvc_raad_van_commissarissen

Raad van Commissarissen

K. (Koos) van der Steenhoven, Voorzitter
R.I. (Ingrid) Doerga
J.F.J.M. (Jeroen) de Haas
W.J. (Willemijn) Maas
P.G. (Philip) Stibbe

marleen_van_de_kerkhof

Havenmeester

M. (Marleen) van de Kerkhof »

Marleen van de Kerkhof studeerde Beleidswetenschappen in Nijmegen en haalde daarna haar PhD aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar PhD werkte ze een aantal jaren als senior onderzoeker bij het IVM op het gebied van stakeholder management, dialoogmethodiek en duurzaamheid. In 1999 en 2004 werkte ze een aantal maanden als gastonderzoeker bij respectievelijk het Integrated Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Oostenrijk en bij de Kennedy School of Government van Harvard University in de Verenigde Staten. Sinds 2007 is Marleen werkzaam bij Havenbedrijf Amsterdam N.V. Ze vervulde diverse functies op het gebied van duurzaamheid, strategie en marketing, voordat ze in 2015 Havenmeester en Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaal werd. Marleen is (niet-statutair) lid van de directie van het havenbedrijf en vervult daarnaast een bestuursfunctie bij Stichting Zeemans Welvaren.

De haven voor Amsterdam

Port of Amsterdam is niet alleen de haven van Amsterdam, maar ook de haven vóór Amsterdam. Zo verzorgen we in de zomermaanden op elke tweede en vierde zondag van de maand rondvaarten in het havengebied met een gids voor het publiek. Daarnaast zijn er, speciaal voor fietsers, vier bewegwijzerde havenfietsroutes, ieder met een eigen karakter en voorzien van informatieborden op markante punten. Verder heeft Port of Amsterdam langdurige sponsorafspraken met Skits (Amsterdamse studenten schaatsvereniging), Telstar, Zee-, en havenmuseum IJmuiden, en heeft een partnership met Stichting Emma at Work. Port of Amsterdam is 2017-2019 sponsor van de Amsterdamse Uitmarkt en levert een groot deel van de duurzame energie die de Uitmarkt nodig heeft. Wil je zelf ervaren wat de haven voor jou en Amsterdam betekent? 

Bekijk de cases

Historie

Historie van Port of Amsterdam

Van Dienst der Havens en Handelsinrichting naar Port of Amsterdam

De geschiedenis van het huidige Port of Amsterdam begint in 1900. Op 30 mei van dat jaar gaat de gemeenteraad akkoord tot het vaststellen van een verordening voor een reorganisatie tot de Dienst der Havens en Handelsinrichting. Onder havens en handelsinrichtingen werd verstaan: de wateroppervlakten, kaden, steigers, los- en ligplaatsen, terreinen, loodsen, pakhuizen, werktuigen en andere inrichtingen van het IJ, het Westerdok, het Oosterdok, de Nieuwevaart, de Houthaven, de Coenhaven, het Gemeentelijk Handelsentrepot en het Beursgebouw.  Lees meer »

Op 1 januari 1973 worden de tot dan toe zelfstandige Havendienst en het Amsterdams Nautisch en Weerkundig Instituut als afdelingen aan de dienst toegevoegd. De Havenmeester is het hoofd van de Havendienst. Ruim een jaar later verandert de naam in Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (GHB). Een van de redenen daarvoor was dat de haven belangrijker was geworden. Het zwaartepunt was verschoven naar ontwikkeling en exploitatie van de Amsterdamse haven.

Voor het nautisch beheer in het Noordzeekanaalgebied werd in 1994 de gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer (CNB) ingesteld. Hierin participeerden de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en een aantal private partijen. Doel: eenheid van beleid in het Noordzeekanaalgebied in samenwerking met het Rijk.

Op 18 maart 1998 besluit de gemeenteraad tot interne verzelfstandiging van het Havenbedrijf. De naam verandert in januari 2006 in Haven Amsterdam. En een jaar later wordt het proces naar externe verzelfstandiging gestart. De verzelfstandiging werd een feit per 1 april 2013. De naam van de nieuwe organisatie werd Havenbedrijf Amsterdam NV, en de meer internationale georiënteerde naam Port of Amsterdam die we als vierde zeehaven van West-Europa gebruiken is sinds 2018 in zwang. Port of Amsterdam is een 100%-deelneming van de gemeente Amsterdam.

Meer weten over PoA

Meer weten

Wil je meer weten over Port of Amsterdam?
Regelmatig publiceren we nieuwsberichten en houden we je op de hoogte van al het nieuws uit de haven. Ook hebben we diverse vacatures openstaan, voor échte aanpakkers.

Bekijk ook:   Wat wij doen  Waarom wij dat doen