Cyber security binnen het NZKG

Vind snel je antwoord:
Meldpunt
Sluit je aan bij het Cyber Security programma
Rol van Port of Amsterdam
Meest gestelde vragen
Direct contact met onze expert

Cyberaanvallen nemen enorm toe. Meld daarom een mogelijke aanval en sluit je aan bij het Cyber Security programma van Port of Amsterdam. Met dit programma ben je als eerste op de hoogte van mogelijke aanvallen binnen het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Zo zijn we gezamenlijk voorbereid bij een verstoring of misbruik van ICT.  

waarom
Logo cyber security programma NZKG

Waarom cyber security

Een cyberincident of IT verstoring kan impact hebben op de eigen continuïteit en reputatie van jouw bedrijf. Dit met bijvoorbeeld grote financiële schade of vertraging in de dienstverlening als gevolg. Hiernaast kan een cyberincident impact hebben op andere partijen in het havengebied waarbij de continuïteit van de havengemeenschap in zijn geheel wordt verstoord. Via het Cyber Security programma van Port of Amsterdam behoud en vergroot je jouw cyberweerbaarheid door kennis en expertise over digitale veiligheid te delen binnen het Noordzeekanaalgebied (NZKG).
 
Samen voor een integere en digitaal veilige haven!

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Meldpunt

Bekijk de criteria of er bij jou sprake is van een cyberincident.

Als elke seconde telt: 112

Meldpunt van Port of Amsterdam: 020 5234600, optie 2

criteria

4 Criteria cyberincident

We spreken van een cyberincident dat bij Port of Amsterdam gemeld moet of kan worden wanneer bij een bedrijf - dat gevestigd is in het NZKG - de digitale infrastructuur is geraakt en waarbij er sprake is van:

  1. de situatie dat het niet meer mogelijk is om (een gedeelte van) de maatregelen uit het port facility security plan uit te voeren en/of;
  2. onderbreking van processen voor het ontvangen en vertrekken van (zee)schepen die mogelijk bedreigend is voor de veiligheid van het bedrijf en/of;
  3. onderbreking van de processen rondom goederenoverslag die mogelijk bedreigend is voor de veiligheid van het bedrijf en/of;
  4. er een direct gevaar ontstaat of kan ontstaan voor personen en/of goederen, waarbij de openbare orde in gevaar is en/of de maatschappelijke continuïteit geraakt wordt.

 

cybersecurity

Het belang van cyber security

Datastromen en ketens worden in toenemende mate aan elkaar verbonden en voor een breed publiek (op het internet) beschikbaar gesteld. Dat biedt kansen (algoritmes, voorspellingen etc.) maar ook forse uitdagingen voor informatiebeveiliging. Een aanval op systemen van een klant of toeleverancier heeft effect op het bedrijf zelf, maar vaak ook op alle bedrijven er omheen, omdat cyberincidenten niet aan fysieke grenzen zijn gebonden. Door snel actuele dreigingsinformatie, incidenten en handelingsperspectieven met elkaar te delen, wordt de hele havenregio cyberweerbaarder.

meld
havenregio

Sluit je aan bij het Cyber Security programma

Het Cyber Security programma van Port of Amsterdam is erkend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Digital Trust Center. Onder andere TATA Steel, Cargill, Koopman Car Terminal, ICL Fertilizers, Capgemini, Politie en Rijkswaterstaat dragen actief bij aan het uitbouwen van het Cyber Security programma binnen het Noordzeekanaalgebied. Wil je ook onderdeel uitmaken van het Cyber Security programma en als een van de eersten op de hoogte zijn van cyberverslaggeving rondom het NZKG? Meld je dan nu aan.

Aanmelden 

Rol van Port of Amsterdam

Port of Amsterdam

Stimuleren van cyberweerbaarheid

Als Port of Amsterdam stimuleren we de cyberweerbaarheid via:

  • Een meldpunt 
  • Delen van cyberdreigingen via deze website
  • Organiseren van informatiebijeenkomsten
  • Verzorgen van workshops en trainingen
  • Delen van simpele tools die bijdragen aan cyber security
  • Afstemming met landelijk coördinatiecentrum en bedrijven zoals Schiphol en Port of Rotterdam, Digital trust Centre en het Nationaal Centrum voor Cyber Security

Cyber Security programma

Port of Amsterdam heeft een Cyber Security programma dat bestaat uit drie delen: de interne cyber security, de Port cyber security en het Awareness programma. Het Cyber Security programma heeft als doel zowel Port of Amsterdam als het Noordzeekanaalgebied weerbaarder te maken op het gebied van cyber security. Zowel in preventie van cyberincidenten als de respons op cyberincidenten. Onderdeel van dit proces is de inrichting van het meldpunt voor cyberincidenten door Port of Amsterdam. Het meldpunt verbindt de drie deelprogramma’s. Er is een sterke relatie met de interne crisisorganisatie van Port of Amsterdam, het is onderdeel van het awareness programma en wordt ingericht bij Port Security van de Divisie Havenmeester (DHM).

events

Events en updates over cyber security

meest
Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Bel bij een dreiging of een acuut incident altijd 112. Check vervolgens aan de hand van de 4 criteria of je het meldpunt van Port of Amsterdam moet bellen. 

Om een kettingreactie in de keten te voorkomen, móet je melden als je ISPS plichtig bent. Het is goed om direct een professional in te schakelen die jouw bedrijf weer up and running kan krijgen. Met het oog op kennisdeling raden we aan om het incident ook aan ons meldpunt te melden als je niet ISPS-plichtig bent. 

Ben je ISPS-plichtig, dan móet je melden. Ben je niet ISPS plichtig, dan mág je melden en draag je bij aan het beperken van effecten op de omgeving. Ook kan er dan contact met je worden opgenomen als bekend wordt hoe je het beste kunt handelen. 

Nee. Als bedrijf ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het incident.

Port of Amsterdam helpt het getroffen bedrijf door hen door te verwijzen naar de juiste instanties die een rol spelen bij het oplossen van het incident. Ook deelt Port of Amsterdam informatie (wanneer beschikbaar en met toestemming van het getroffen bedrijf) in de havengemeenschap die kunnen helpen bij het bestrijden van het incident of het beperken van de (sneeuwbal)effecten die ontstaan. Port of Amsterdam heeft een groot netwerk, bestaande uit publieke en private organisaties.

Het Cyber Security programma van Port of Amsterdam is erkend door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Digital Trust Center. Lees meer over Digital Trust Center.

Om het haven ecosysteem in het Noordzeekanaalgebied op het gebied van cyber security weerbaarder te maken heeft Port of Amsterdam het Cyber Security programma gelanceerd en werkt daarin onder andere samen met TATA Steel, Capgemini, Cargill, Koopman Car Terminal, ICL Fertilizers, Rijkswaterstaat en de Politie (DTO). Goede informatie-uitwisseling tussen publieke en private organisaties met betrekking tot actuele dreigingsinformatie, kwetsbaarheden en handelingsperspectieven is essentieel bij het cyberweerbaarder maken van de regio. Voor de uitvoering van dit programma is samenwerking in het Noordzeekanaalgebied de sleutel tot succes. Port of Amsterdam vervult de rol van aanjager door de samenwerking tussen private- en publieke partijen in het NZKG te bevorderen. Port of Amsterdam streeft naar (actieve) support van zoveel mogelijk partijen.

direct

Direct contact met onze expert

Voor wensen, vragen of meer informatie over cyber security binnen het NZKG


 

Belle Webster

Belle Webster

Programma manager
Tel: +31 6 105 50 345
E-mail: belle.webster@portofamsterdam.com