U bent hier:
Havenbeambte aan boord van patrouillevaartuig

We zetten de sluizen open voor...

Efficiënt vervoer van en naar de haven

Bedrijven in het havengebied moeten hun goederen snel, veilig en traceerbaar van en naar de haven kunnen vervoeren. Daarom werken we continu aan onze bereikbaarheid via het water, de weg en het spoor. En aan een betere, transparante uitwisseling van gegevens met alle betrokken partijen.

Zo werken we aan efficiënt vervoer van en naar de haven:

Stadslogistiek over water

Stadslogistiek over water

Vrachtwagens en bestelbusjes in de stad: we hebben ze nodig. Maar het zijn er veel en dat is niet goed voor de luchtkwaliteit, de files en bovendien voor de bruggen en kades. Deze slijten door al dat goederenverkeer in de binnenstad. Met het project Amsterdam Vaart! Pakken we dit anders aan, door (bouw)logistiek over water te stimuleren.

Ontdek meer

Tracking van duwbakken

Om inzicht te krijgen in de locatie van duwbakken, hebben we Poseidon opgericht. Dit platform verzamelt locatie-informatie van duwbakken, door middel van trackers. Hiermee kunnen schippers sneller een vrije ligplaats vinden voor hun duwbakken. Dat scheelt tijd en brandstof. Het platform is open en schaalbaar, zodat andere klanten en havens het ook kunnen gebruiken.

Ontdek meer

Duwbakken
Trein

Intermodale verbindingen stimuleren

Intermodaal verkeer over water en per spoor is duurzaam en energie-efficiënt. Wij stimuleren deze vormen van vervoer dan ook en ondersteunen internationale projecten om duurzaam intermodaal vervoer vooruit te helpen.

Ontdek meer

Een offshore wind hub

In de regio Amsterdam - IJmuiden zijn faciliteiten en kennis beschikbaar om de logistiek, assemblage en productie van offshore wind onderdelen te faciliteren. Zo hebben we een bijdrage geleverd aan de realisatie van het grootste windpark op binnenwater: Windpark Fryslân. En met de komst van de Energiehaven kunnen we ook de installatie van offshore windparken in de Noordzee faciliteren.

Ontdek meer

Vervoer windmolen

Be part of a better port

We streven samen met het havenbedrijfsleven en onze partners iedere dag naar een betere haven. Daarom werken wij continu aan onze bereikbaarheid en aan een vlot, veilig en transparant scheepvaartproces. En ontwikkelen we een toekomstbestendige havenregio. Door te investeren in de verduurzaming van energie en in circulaire activiteiten nemen wij het voortouw.

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Volg ons op Linkedin Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Sluisfoto (Bas Oosterwal)

We openen de grootste zeesluis ter wereld

Met de nieuwe zeesluis is Port of Amsterdam weer voor lange tijd van een betrouwbare zeetoegang verzekerd. Hiermee kunnen we samen met de gemeente en andere partijen in het Noordzeekanaal-gebied werken aan de ontwikkeling van de haven als duurzame en circulaire energie- en grondstoffenhub.

Lees meer

Capriweg

Bedrijven die willen groeien in circulaire activiteiten

De circulaire industrie krijgt in het havengebied volop de ruimte. Zo helpen we deze bedrijven te vestigen, werken we continue aan optimale voorzieningen en koppelen we nieuwe en bestaande bedrijven aan elkaar zodat ze elkaar kunnen versterken.Lees meer

Waterstof aan de pomp

Productie en opslag van duurzame brandstoffen

We willen een belangrijke energie- en brandstoffenhaven blijven. Ook in 2050, als een klimaatneutrale haven. We hebben goede achterlandverbindingen, er is kennis en infrastructuur voor het blenden van brandstoffen en er zijn biobased productiefaciliteiten in de buurt.

Lees meer

spoorgoederenvervoer

Investeren in toekomstbestendige infrastructuur

Naast het zoeken van meer en betere verbindingen, investeren we ook in toekomstbestendige infrastructuur. Zowel boven als onder de grond. Zo kunnen goederen snel en makkelijk van en naar de haven worden vervoerd. Via het water, de weg, het spoor en buisleidingen. 

Lees meer