Coronavirus COVID-19 in Nederland: de haven werkt door

Port of Amsterdam volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. We willen de haven graag samen met onze klanten, partners en andere belanghebbenden draaiende houden. We nemen hiervoor passende maatregelen.

Droge bulk

Waarom gaat de haven niet dicht?

Het is niet alleen voor de goederenstromen van en naar onze haven van belang dat de haven open blijft. Ons havengebied heeft ook vitale functies die beschermd moeten worden, zoals energieopwekking, afvalverwerking en drinkwatervoorziening.

Daarom nemen wij maatregelen en hebben we verschillende scenario’s voorbereid, om de functies te beschermen en alle havenmensen zo veilig mogelijk te laten werken.

Documenten

Maatregelen Port of Amsterdam

Cruiseschepen

Tijdens COVID-19 gelden er aanvullende voorwaarden voor cruiseschepen in Amsterdam. Wil je inzicht in de toegankelijkheid van havens voor riviercruiseschepen? Gebruik dan de PORT SEE app.

Onze events geannuleerd

We annuleren alle live events. Dit geldt zowel voor eigen events als voor events waarin wij als organisatie participeren. Waar mogelijk buigen we eigen events om naar een online versie.

Dagelijks overleg met terminals

Samen met ORAM hebben we regelmatig overleg met de terminals in het havengebied over de impact van maatregelen en de actuele stand van zaken.

We hanteren strikte maatregelen voor de operatie van Divisie Havenmeester in het geval van ziekte bij één van de medewerkers en om ziekte te voorkomen:

  • Er worden geen externen toegelaten in het Haven Operatie Centrum (HOC). Dus alleen de mensen van Port of Amsterdam, Loodswezen en Planning PTA (Port Towage Amsterdam) in de shift.
  • Er is geen fysieke overdracht meer bij de shiftwissels.

Dit zijn slechts enkele maatregelen die Port of Amsterdam neemt om het coronavirus in te dammen. Vanzelfsprekend bekijken we de situatie per dag en hebben we nauw overleg met de relevante instanties om tot besluitvorming te komen.

Coronaprotocol Scheepvaart

Lees meer over ons protocol scheepvaart inzake coronavirus

Coronaprotocol Riviercruise

Lees meer over de aanvullende voorwaarden en kaders voor de riviercruise tijdens COVID-19.

Medische dienstverlening

Procedure infectieziekte en besmettelijke ziekten

Is er een vermoeden van een of meer patiënten aan boord met een infectieziekte? Meld dit zo snel mogelijk bij de verkeersleiding van de Divisie Havenmeester en bij de aan boord komende loods. Informeer in bepaalde gevallen ook de verkeersleiding van de Divisie Havenmeester.

Meer info & Wet Publieke Gezondheid

Binnenhavengeld

Corona betalingsregelingen voor klanten van Port of Amsterdam

Port of Amsterdam biedt klanten tijdelijk de mogelijkheid om gebruik te maken van verruimde betalingsregelingen voor huur en erfpacht, zeehavengeld en/of binnenhavengeld.

Hoe deze regelingen werken, hoe je van de regelingen gebruik kunt maken én waar je met mogelijke vragen terecht kunt, lees je op de pagina Betalingsregelingen.

Naar Betalingsregelingen

Havenspot

Havenspot: hét platform voor collegiale in- en uitleen

Heb jij door de coronacrisis weinig werk voor je huidige medewerkers, maar wil je hen ook niet kwijt? Of heb je vanwege de crisis juist meer werk dan medewerkers? Havenspot is hét platform waar je op een laagdrempelige manier tijdelijk collega's uitwisselt. Collegiale in- en uitleen dus. Zo voorkomen we gedwongen ontslagen. Samen staan we sterk!

Ga naar Havenspot

Declaration of health

Download de maritieme gezondheidsverklaring:

Maritime declaration of health (pdf)

Lees meer

Handige informatiebronnen

Gezondheidsrisico's
Op de pagina 'Actuele informatie over het coronavirus' van het RIVM staan alle richtlijnen over hoe om te gaan met mogelijke gezondheidsrisico’s binnen je bedrijf.

Op de site van de Rijksoverheid vind je veelgestelde vragen over het coronavirus en gezondheid.

Ondersteuning voor bedrijven
De Rijksoverheid heeft een pakket ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers, bedrijven en zzp'ers getroffen. Op de site vind je ook de Kamerbrief over de economische maatregelen en veelgestelde vragen.

Ondersteuning voor bedrijven in Amsterdam
Naast het maatregelenpakket van de Rijksoverheid heeft de gemeente Amsterdam ondersteuningsmaatregelen voor Amsterdamse ondernemingen getroffen. Deze vind je ook in de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad.

Overige informatie
Je vindt ook meer informatie op de coronapagina’s van ondernemersvereniging ORAM en netwerk- en marketingorganisatie Amports.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail: meldpuntcorona@portofamsterdam.com