Zeeschepen met lading die in het buitenland met ontsmettingsmiddelen behandeld is

2020/56
From 10 Dec 2020
Area Regio - Amsterdam

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied heeft op 6 maart 2020 besloten tot het uitvaardigen van tijdelijke aanvullende regels op het plan van aanpak d.d. 23 oktober 2018, zie besluit 2020/CNB/010. Dit besluit bevat een aanvulling op het plan van aanpak dat tot doel heeft het risico op dit soort incidenten zoveel mogelijk te beperken.

basijn 562020uk.pdf (pdf 79kb)
Basijn 562020nl.pdf (pdf 135kb)