Werkzaamheden in de Aziëhaven

2021/19
From 26 Apr 2021 tot 30 Apr 2022
Area - Havenbekken

 

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Ten behoeve van de aanleg van een kade en wachtplaats voor de binnenvaart, aan de zuidzijde van de Aziëhaven, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd in de periode vanaf 26 april ’21– eind april ‘22

  • Opname van de huidige palen van de wachtplaats voor de binnenvaart en realisatie van een nieuwe wachtplaats voor de binnenvaart
  • Realisatie van een nieuwe kade

Gevolgen voor de scheepvaart

  • Gedurende de periode van 23 april tot en met 14 mei 2021 is de wachtplaats voor -de binnenvaart in de Aziëhaven niet beschikbaar
  • Aansluitend worden er in de periode van 14 mei 2021 tot en met medio april 2022 werkzaamheden op het water uitgevoerd t.b.v. de realisatie van een kade.
  • Er wordt een verbod ingesteld voor het veroorzaken van hinderlijke golfbeweging
  • 20 meter westelijk van de nieuwe kade worden 2 gele boeien geplaatst ter markering van het werkgebied
  • Werkvaartuigen voeren de voorgeschreven lichten en dagmerken conform het BPR en zullen buiten de werktijden ligplaats nemen op de locatie
  • Werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 06.30 uur – 16.30 uur.

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester,

J.H.M. Mateyo

 

Bijlage : werkgebied Aziëhaven

Basijn 192021 NL.pdf (pdf 184kb)