Vlothaven Rotim

2023/30
From 31 May 2023
Area Mercuriushaven - Vlothaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 2023 / d.d 1 april 2023 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Vlothaven Rotim.