Vlothaven boei

2023/17
From 01 Apr 2023
Area Mercuriushaven - Vlothaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 040 /RHN /2014 d.d 26 mei 2014 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Vlothaven boei