Vaststellingsbesluit plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen behandeld is

2020/49
From 01 Jan 2021
Area Amsterdam - Zeeschepen met gegaste lading

Vast te stellen het plan van aanpak van 26 november 2020 voor het afhandelen van ladingen in zeeschepen die in het buitenland behandeld zijn met ontsmettingsmiddelen. Dit plan van aanpak is als bijlage 1 bij dit besluit opgenomen.