Vaststellingsbesluit aanwijzing gebied voor het gebruik van spudpalen door binnenschepen

2021/15
From 01 Apr 2021
Area Regio - Amsterdam

Op 1 augustus 2017 is het Besluit gebruik spudpalen in het Amsterdamse havengebied (Besluit nr. 35/2017/RHN) vastgesteld. Hierin zijn gebieden aangewezen waar schepen spudpalen mogen gebruiken. Recentelijk is gebleken dat bij de firma Albeton in de Carel Reynierszhaven regelmatig binnenschepen afmeren die gebruik maken van spudpalen. Deze ligplaats is niet aangewezen als een gebied waar een schip spudpalen mag gebruiken om af te meren. Uit een in opdracht van de Divisie Havenmeester uitgebrachte rapportage en bevindingen n.a.v. het rapport blijkt dat het afmeren van schepen met spudpalen op deze locatie geen schade aan de kade en infrastructuur kan veroorzaken. Om deze reden heeft de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied besloten om de operationele ruimte bij de kade van de firma Albeton aan te wijzen als gebied waar binnenschepen met behulp van spudpalen mogen afmeren.

 

basijn 152021nl.pdf (pdf 62kb)