Vaststelling eindtermen nieuwe loodsplichtregeling

2020/70
From 01 Jan 2021

Verzoekers die een aanvraag hebben gedaan om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de loodsplicht op grond van het Loodsplichtbesluit 2021, dienen te beschikken over de modules die zijn vermeld in artikel 5 van het Loodsplichtbesluit 2021.