Toelatingsbeleid IJ-geul en Diep Water ligplaatsen

2017/22
From 30 Mar 2017
Area Regio - Noordzee

Gelet op het Scheepvaartreglement territoriale zee, artikel 17, lid 1 en lid 2, maakt de directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, namens de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, het volgende bekend:

Toelatingsbeleid IJ-geul

Om toegelaten te kunnen worden tot de IJ-geul gelden voor schepen de volgende eisen:

 • Schepen met een diepgang >14,10m s.w. [1] tot maximum 17,80m s.w. met bestemming IJmuiden, zijn IJ-geul gebonden en verplicht van de IJ-geul gebruik te maken;
 • IJ-geul gebonden schepen maken gebruik van de ankerplaatsen A, B en C in het DW-ankergebied nr. 6, indien zij willen of moeten ankeren;
 • IJ-geul gebonden schepen dienen in het Aanloopgebied IJ-geul, ten westen van het voorzorggebied IJmuiden Crossing, de beloodsing af te wachten;
 • IJ-geul gebonden schepen passeren de IJ-geul met behulp van een door de Minister voorgeschreven tijpoortadvies;
 • Dit tijpoortadvies wordt door het Centraal Nautisch Beheer uitgegeven.

IJ-geul gebonden schepen worden alleen toegelaten indien zij een tijpoortadvies hebben gevraagd en gekregen. Naast de administratieve scheepsgegevens dienen ten behoeve van het tijpoortadviesprogramma, de onderstaande actuele stabiliteitsgegevens van het schip te worden verstrekt:

 • Deplacement overeenkomstig met de actuele diepgang (metrische ton);
 • Meta centrische hoogte GM (meter);
 • Correctie vrij vloeistofoppervlak GG’ (meter);
 • Slingertijd (seconden).
Approaches IJmuiden

[1] s.w. diepgang in zeewater

Toelatingsbeleid Diep Water ligplaatsen in IJmuiden

Om een ligplaats te kunnen krijgen in IJmuiden gelden de volgende maximale scheepafmetingen:

 1. IJ-palen  : Maximale scheepafmetingen zijn: lengte ≤310m, meetbriefbreedte ≤45,0m en diepgang ≤17,80m s.w.
 2. BuKa2W : Op deze ligplaats bedraagt de maximum toegestane diepgang ≤16,90m s.w.
 3. BuKa2O  : Op deze ligplaats bedraagt de maximum toegestane diepgang ≤14,70m s.w.

Basijn 03a/2015 komt te vervallen.

Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met H.L. Anker op telefoon 06-53830209 of e-mail herman.anker@portofamsterdam.com

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester,

M.F. van de Kerkhof