Tijdelijk buiten werking stellen van pagina met details per ligplaats op de website

2021/74
From 23 Dec 2021
Area - Ligplaats

De pagina https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/details-ligplaats op de website van Port of Amsterdam dient te worden geactualiseerd in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. Zie voor verdere informatie bijgesloten basijn.

basijn 742021nl.pdf (pdf 142kb)