Details per ligplaats

Wachtplaatsen details

Afrikahaven Inkassing en palen

Toegestane activiteiten

Overslag droog
Overslag nat * zie toelichting 1)
Overslag gas* zie toelichting 2)
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte * zie toelichting 3)
Ontgassen/droogmaken (binnenvaart)tankers * zie toelichting 4) 5) 6)
Ontgassen ex gifgas
Wachten * zie note )
Bunkeren / dienstverlening

Verboden activiteiten

Schrootoverslag

Nautische restricties

Maximale operationele lengte 300 meter
Maximale operationele breedte 66 meter
Maximale waterdiepte = NAP-15,50 meter
Zie BAOR: B&W 2012-082

Toelichting

1) met gebruik van dampretour voor stoffen die vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012.
2) alleen kleine hoeveelheden van maximaal 1000 mt per keer (zie ook besluitartikel 3.10).
3) middels dampretour indien ladingresiduen vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012.
4) alleen toegestaan bij herladen / repareren in Amsterdam.
5) binnenvaart mag niet ventileren ex-benzine (UN1203).
6) bekijk hier de voorschriften voor het ontgassen van binnenvaart.

Note:
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag (besluit 076/RHN/2012)
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten (besluit 077/RHN/2012)
Zie ook Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte (besluit B&W 2012-082)

Noorderbreedte
52° 25,4626
Oosterlengte
4° 44,9549

Amerikahaven, wacht- en overslagpalen

Toegestane activiteiten

Overslag droog Overslag nat * zie toelichting 1) 2)
Schoonmaken ladingtanks Slopsafgifte * zie toelichting 3)
Wachten * zie note )

Verboden activiteiten

Overslag schroot
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Ontgassen ex gifgas

Nautische restricties

Westzijde (AM-WOW)
Maximale lengte zeeschip = 150 meter
Maximale lengte binnenschip = 190 meter
Maximale breedte (zonder ontheffing) = 25 meter
Oostzijde (AM-WOO)
Geen zeeschepen
Maximale lengte binnenschip = 190 meter
Maximale breedte binnenschip = 15 meter

Overige restricties zie Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte 2017/045

Toelichting

1) met gebruik van dampretour voor stoffen die vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
2) overslag tussen tankschepen van licht ontvlambaar en toxische stoffen alleen toegestaan als er geen andere locaties beschikbaar zijn, ivm beperkte hoeveelheid en het aantal keren per jaar dat deze stoffen mogen worden overgeslagen. Per Besluitartikel 3.10

3) met gebruik van dampretour indien ladingresiduen vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Note:
Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten en overslag (besluit 2017/RHN/043 en besluit 2017/RHN/044)

Noorderbreedte
52° 24,453' N
Oosterlengte
4° 46,665' E

Averijhaven IJ-palen

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslagvergunning * zie toelichting 1)
Wachten* zie toelichting 2)

Verboden activiteiten

Schepen met vloeibare lading in bulk of ledig daarvan, maar niet ontgast of ontdaan van schadelijke residuen

Nautische restricties

Maximale toegelaten diepgang = 178 decimeter
Minimale toegestane Lengte = 200 meter
Maximaal toegestane Lengte = 310 meter
Maximale toegestane Breedte = 45 meter
Maximale waterdiepte = NAP -19,50 meter

Toelichting

1) indien de aard van de overgeslagen lading - al dan niet in combinatie met de weersomstandigheden - onaanvaardbare (stof)overlast geeft, dienen de overslagoperaties op aangeven van de verkeersleiding onmiddellijk te worden gestaakt.
2) - schepen die, na diepgangscontrole, te diep blijken te liggen voor een veilige sluispassage
- Uitgaande schepen die schade hebben veroorzaakt aan een Rijkskunstwerk, in afwachting van de vereiste zekerheidsstelling
- Schepen die het tij moeten afwachten voor passage door de Noordersluis
- Schepen die bunkers moeten innemen
- Noodgevallen, indien de havenmeester dit noodzakelijk acht

Note:
Zie ook basijn 2017/22

Noorderbreedte
52°28,1479
Oosterlengte
4°34,8385

Coenhaven, Pier Azië paal 2-14

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten

Verboden activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
&Schoonmaken ladingtanks

Nautische restricties

Maximale waterdiepte = NAP -10,5 meter
Zie BAOR: 050 / RHN / 2015

Toelichting

1) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Franse Boeien

Toegestane activiteiten

Cruiseschepen en overige * zie toelichting 1) 2) 3) 4)

Verboden activiteiten

Overslag
Uitvoeren van reparatiewerkzaamheden
Constructies boven de ligplaats

Nautische restricties

Maximale lengte schip = 195 meter
Maximale waterdiepte = NAP-7,00 meter
Gebruik van twee ankers is verplicht, kettinglengte mag de 7 shackle niet overschrijden
Gangway van het schip dient tot één meter boven het wateroppervlak neergelaten te worden
Trossen op het achterschip dienen (indien technisch mogelijk) uit één centrale kluis uitgegeven te worden
Zie BAOR: B&W 2012 - 121

Toelichting

1) Geen schepen geladen of leeg van gevaarlijke stoffen (tenzij ontgast)
2) Geen binnenvaart
3) Toewijzing ligplaats alleen in overleg met en goedkeuring van de havenmeester en stadsdeel
4) een (eventueel) assisterende sleepboot mag geen diepgang hebben van meer dan 3,50 meter

Hornhaven, boei 2

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Overslag nat, stoffen met een vlampunt > 55 °C, niet toxisch
Schoonmaken ladingtanks
Slopsafgifte * zie toelichting 1)
Wachten
Bunkeren / Dienstverlening

Verboden activiteiten

Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag nat, van stoffen die vallen onder artikel 4.1.5 HrN 2012
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers)
Ontgassen ex gifgas

Nautische restricties

Maximale operationele lengte = 230 meter.
Maximale breedte = 33 meter (met ontheffing 53 meter)
Maximale waterdiepte = NAP-15,50 meter.
Trekkracht moet in oostelijke richting.
Max toegestane trekbelasting is 85 ton.
Zie ook BAOR 009 / RHN / 2016)

Toelichting

1) met gebruik van dampretour indien ladingresiduen vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Mercuriushaven, overslag boeien noord

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met vergunning
Ontgassen ex gifgas
Wachten (zie toelichting 1) 2) note)

Verboden activiteiten

Gebruik maken van méér dan 1 anker om af te meren
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag nat
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte (zie toelichting 3)
Ontgassen (binnenvaart) tankers

Nautische restricties

Afmeren is uitsluitend toegestaan als de scheepslengte minimaal 205 en maximaal 260 meter is.
Hoofdzakelijk gebruik maken van trossen om af te meren (1 anker toegestaan, mits binnen de operationele ruimte).
Max toegestane trekbelasting is 150 ton.
Maximale waterdiepte = NAP -15,50 meter

Toelichting

1) tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt lager dan 55 ºC dienen inert* of gasvrij** te zijn
2) geen gastankers
3) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
* inert = atmosfeer in de tanks ten hoogste 8 % zuurstof
** gasvrij = laagste explosiegrens (LEL) van de brandbare gassen maximaal 20% en tanks gesloten

Note: Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten (besluit 077/RHN/2012)

Mercuriushaven, overslag boeien zuid

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met vergunning
Ontgassen ex gifgas
Wachten (zie toelichting 1) 2) note)

Verboden activiteiten

Gebruik maken van méér dan 1 anker om af te meren
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag nat
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte (zie toelichting 3)
Ontgassen (binnenvaart) tankers

Nautische restricties

Afmeren is uitsluitend toegestaan als de scheepslengte minimaal 185 en maximaal 240 meter is. (minimale lengte van 180 meter is mogelijk, uitsluitend met een ontheffing).
Hoofdzakelijk gebruik maken van trossen om af te meren (1 anker toegestaan, mits binnen de operationele ruimte).
Max toegestane trekbelasting is 150 ton.
Maximale waterdiepte = NAP -15,50 meter.

Toelichting

1) tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt lager dan 55 ºC dienen inert* of gasvrij** te zijn
2) geen gastankers
3) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
* inert = atmosfeer in de tanks ten hoogste 8 % zuurstof
** gasvrij = laagste explosiegrens (LEL) van de brandbare gassen maximaal 20% en tanks gesloten

Note: Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten (besluit 077/RHN/2012)

Mercuriushaven, Houtveemkade

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten

Verboden activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische restricties

Tussen bolder 3 en 10 kunnen schepen met een maximale lengte van 185 meter tot en met een maximale diepgang van 10,60 meter f.w. afmeren. Resp. zuid en noord van deze bolders loopt de beschikbare waterdiepte terug.

Toelichting

1) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Neptunushaven, Kade

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten

Verboden activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische restricties

Maximale waterdiepte = NAP -10,50 meter

Toelichting

1) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

kade maximale kadebelasting
tot 25m achter de damwand: 4 ton/m2
25m en verder vanaf de damwand: 10 ton/m2

Suezhaven ferry 3

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten * zie toelichting 1)

Verboden activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Ligplaats nemen met tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 55 ºC
Ligplaats nemen met gastankers
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen en ventileren tankers
Slops afgifte * zie toelichting 2)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische restricties

Nautische restricties
Max. lengte: 165 meter ( met ontheffing 188 meter)
Max. breedte: 33 meter

Zie BAOR: 13 / RHN / 2016

Toelichting

1) ligplaats nemen met verpakte gevaarlijke stoffen conform besluit 079/RHN/2012
2) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Vlothaven kade paal 14-37

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading met overslag vergunning
Wachten

Verboden activiteiten

Overslag nat (ter beoordeling havenmeester)
Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag gas
Ontgassen (binnenvaart)tankers
Slops afgifte * zie toelichting 1)
Schoonmaken ladingtanks

Nautische restricties

Maximale operationele Breedte 25 meter
Maximale waterdiepte = NAP -12,50 meter
Zie ook Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte (besluit 030/RHN/2014)

Toelichting

1) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012

Vlothaven, boei 6

Toegestane activiteiten

Overslag droge lading
Ontgassen ex gifgas
Wachten (zie toelichting 1) 2) note)

Verboden activiteiten

Overslag schroot
Overslag kolen
Overslag droge lading (uitgezonderd met toestemming Havenbedrijf Amsterdam (comm. sector) voor schepen met een lengte van 245 meter of korter)
Overslag nat
Schoonmaken ladingtanks
Slops afgifte (zie toelichting 3)
Ontgassen (binnenvaart)tankers

Nautische restricties

Maximale operationele Lengte 260 meter
Maximale operationele Breedte 42 meter
Trekkracht moet in Zuid-Oostelijke richting.
Max toegestane trekbelasting is 100 ton.
Maximale waterdiepte = NAP-15,50 meter
Zie ook Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte (besluit 040/RHN/2014)

Toelichting

1) tankschepen geladen of leeg van stoffen met een vlampunt lager dan 55 ºC dienen inert* of gasvrij** te zijn
2) geen gastankers
3) slopsafgifte is toegestaan voor stoffen die niet vallen onder artikel 4.1.5 van het HrN 2012
* inert = atmosfeer in de tanks ten hoogste 8 % zuurstof
** gasvrij = laagste explosiegrens (LEL) van de brandbare gassen maximaal 20% en tanks gesloten.

Note: Zie de aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten (besluit 077/RHN/2012)

Bedankt! Kunt u aangeven waarom het nuttig voor u was?

Dat spijt ons. Hoe kunnen wij de pagina verbeteren?

Wilt u een reactie op uw melding? Vul dan uw emailadres in.