Scheepsafmetingen door de Middensluis IJmuiden

2021/07
From 25 Feb 2021
Area - Sluizen

Aanvullend op eerdere berichtgeving over de toegestane scheepsafmetingen door de Middensluis, is er ook voor de zeevaart een verruiming mogelijk. Hieronder is met kleine aanpassingen, een compleet overzicht gegeven van de toegestane scheepsafmetingen welke door de Middensluis geschut kunnen worden.

basijn 072021 NL.pdf (pdf 223kb)