Kaap de Groene Hoop

2020/40
From 05 Oct 2020
Area Oostelijk Havengebied - Het IJ

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie/terminal: Kaap de Groene Hoop