Introductie feedback formulier bunkeren conventionele brandstoffen

2021/28
From 26 May 2021
Area Regio - ANZKG

Het feedback formulier bunkeren kan gebruikt worden door elke betrokken stakeholder bij een incident dat zich voordoet bij het bunkeren van conventionele brandstoffen. Deze input wordt meegenomen in de evaluatie of er een vergunningsplicht in deze regio moet komen.

Het formulier en nadere uitleg is te vinden via een link op de internetsite van Havenbedrijf Amsterdam N.V.

https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/zeevaart/diensten-en-voorzieningen/feedbackformulier-bunkeren