IJ-haven Veemkade

2019/25
From 18 Mar 2019
Area Oostelijk Havengebied - IJ-haven

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

Veemkade

IJhaven

Veemkade (pdf 435kb)