IJ-haven Veemkade

2022/15
From 01 May 2022
Area Oostelijk Havengebied - IJ-haven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 2019 / 25 d.d. 18 maart 2019 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal: Veemkade IJhaven

Veemkade (pdf 411kb)