Holland Cargo Terminal/ TMA Amerikahaven

2023/27
From 24 Oct 2023

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 2018/24 d.d. 22 april 2018 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van HCT/TMA Amerikahaven.