Eurotank BV

2018/012
From 19 Feb 2019
Area Havenbekken - Jan van Riebeeckhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 017 / RHN / 2015 d.d. 5 maart 2015 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal: