Erkenning bootliedenorganisatie Corps van Vletterlieden V.O.F.

2020/05
From 04 Feb 2020
Area Regio - ANZKG

Erkenning bootliedenorganisatie Corps van Vletterlieden V.O.F. in het kader van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019

De Directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt het volgende bekend:

Gelet op

  • Artikel 3.14 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 ( verlening of weigering erkenning bootliedenorganisatie);
  • Het Mandaatbesluit van 3 december 2019 (gepubliceerd in het Gemeenteblad 2020-7080) waarin de directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaal door het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam is gemandateerd voor het nemen van besluiten op grond van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019.  

Overwegende dat

  • De aanvraag van de heer M. Emmelot namens de Coöperatieve Vereniging van Vletterlieden (C.V.V) W.A (verzoeker) in verband met een verandering naar de rechtsvorm V.O.F.;
  • Het college en in mandaat de Directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, bevoegd is bootliedenorganisaties te erkennen;
  • Aan de organisatiestructuur van het bootliedenbedrijf niets zal veranderen, de rechtsvormverandering heeft uitsluitend betrekking op de leden van de Vletterlieden;
  • Het Corps van Vletterlieden V.O.F. zal worden erkend voor onbepaalde tijd voor het gehele Noordzeekanaalgebied bestaande uit de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaandam;
  • Bootliedenorganisaties van belang zijn om zorg te dragen voor gekwalificeerde bootlieden.

Besluit

I. Het Corps van Vletterlieden V.O.F. gevestigd te Zuidersluisweg 5 1975 AK IJmuiden, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 76021173, te erkennen als bootliedenorganisatie in de zin van artikel 3.14 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019.

II. Verzoeker is verplicht te voldoen aan het gestelde in artikel 3.15 (Eisen erkenning bootliedenorganisatie) en artikel 3.16 (Beroep en verplichtingen bootman) van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019.

III. Verzoeker dient jaarlijks in de maand januari de Directeur van het CNB een overzicht van haar bootliedenbestand te overleggen, onder vermelding van de gegevens zoals genoemd in artikel 3.15 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019.

IV. Verzoeker dient tevens overzicht van het schepenbestand met vermelding van het nummer van het certificaat van onderzoek, dan wel het bewijs van deugdelijkheid te overleggen.

V. De aanvraag maakt onderdeel uit van deze erkenning.

VI. Het besluit nr. 081/RHN/2012: Erkenning bootliedenorganisatie Coöperatieve vereniging van Vletterlieden W.A. in het kader van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012, zal op de dag van publicatie worden ingetrokken.

VII. Het besluit wordt als Basijn gepubliceerd op de Website van het Havenbedrijf Amsterdam NV, https://www.portofamsterdam.com en treedt in werking op de dag na publicatie.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen,

Directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens Rijkshavenmeester,

J.H.M. Mateyo