Elementis

2019/16
From 03 Jun 2019
Area Jan van Riebeeckhaven - Carel Reynierszhaven

Carel Reynierszhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 018/RHN/2014 d.d 25 maart 2019 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie/terminal: Elementis Minerals B.V.

Elementis (pdf 443kb)