Damen Shiprepair Amsterdam

2020/41
From 15 Dec 2020
Area Oostelijk Havengebied - Het IJ

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 2018/005 d.d 6 april 2018 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

Damen Shiprepair Amsterdam
Tt. Melissaweg 150
1033 SP Amsterdam