Besluit verboden schepen in havenbekkens

2021/45
From 13 Sep 2021
Area Regio - Amsterdam

Het varen van bepaalde type schepen in havenbekkens die worden gebruikt door de beroepsvaart, kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Om deze reden is het voor deze type schepen verboden om zich in bepaalde havenbekkens te bevinden.