Besluit goedkeuring plan van aanpak voor een proef voor het geforceerd ventileren voor een zeeschip waarvan de lading in het buitenland is ontsmet met fosfine

2023/48
From 14 Dec 2023

Besluit tot het verlenen van toestemming aan Ruvoma B.V. voor een plan van aanpak ten behoeve van het uitvoeren van een proef voor het geforceerd ventileren voor een zeeschip waarvan de lading in het buitenland is ontsmet met fosfine (Plan van Aanpak proef) met de daarvoor geldende voorschriften en beperkingen, gelet op de aanvraag van Ruvoma B.V. per e-mail op 7 december 2023.