Besluit aanwijzing ligplaatsen voor het bunkeren zee-, en binnenvaart

2021/38
From 14 Oct 2021
Area Amsterdam - Overige besluiten

Besluit aanwijzing ligplaatsen voor:

  1. het bunkeren van zeeschepen door een bunkerschip van stookolie, gasolie en dieselolie of blends daarvan en voor het aan boord brengen van smeerolie
  2. het bunkeren van binnenschepen door een bunkerschip van gasolie en dieselolie of blends daarvan en voor het aan boord brengen van smeerolie