Bekendmaking besluit aanwijzing kade Passagiers Terminal Amsterdam voor het bunkeren van Liquefied Natural Gas (LNG) met een LNG-bunkerschip

2021/40
From 23 Jul 2021
Area Oostelijk Havengebied - Het IJ

De bij het aanwijzen van de LNG-bunkerlocaties in de haven gevolgde standaardmethodiek is vanwege de specifieke locatie van de passagiersterminal nabij kwetsbare objecten aangevuld met een effectstudie, waarbij onderzoek gedaan is naar de daadwerkelijke effecten van een LNG-lekkage via een erkend simulatiemodel, een zogenaamde CFD-studie (Computational Fluid Dynamics).

Het resultaat van deze simulatie, gaf aan, dat er geen letaliteitsgevaar optrad op de kade of in de gebouwen aan de kade optrad, mits er bij de bunkering strikte voorzorgsmaatregelen worden gehanteerd. Deze maatregelen zijn als voorwaarde opgenomen in de aanwijzing van deze bunkerlocatie.