Australiëhaven Graniet Import Benelux BV

1997.032 ER
From 10 Mar 2011
Area Amerikahaven - Australiëhaven

Deze Nautische Voorwaarden zijn door de havenmeester van Amsterdam vastgesteld krachtens de taken en bevoegdheden zoals neergelegd in de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2010 (RHV 2010) en de toelichting daarop, alsmede de Verordening op het Binnenwater 2010 en de nota van toelichting daarop, en vervangen alle eerdere Nautische Voorwaarden voor betreffende Standaardregeling.