Afrikahaven Coaster Wacht Steiger

2023/40
From 04 Oct 2023
Area Havenbekken - Afrikahaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 2019/060 d.d 19 november 2019 en het opnieuw en gewijzigd

aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de

ligplaatsen van de Coaster Wachtsteiger Afrikahaven