Aanwijzingsbesluit verboden schepen in havenbekkens

2021/30
From 13 Sep 2021
Area Amsterdam - Overige besluiten

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied besluit dat het met bepaalde type schepen verboden is havenbekkens in te varen.