Aanwijzingsbesluit spudpalen Albeton

2021/13
From 01 Apr 2021
Area Amsterdam - Overige besluiten

Het gebied in de Carel Reynierszhaven aan te wijzen als gebied waar schepen mogen afmeren door middel van het gebruik van spudpalen.