Vergunningen en ontheffingen zeevaart

Check voor uw situatie of er een vergunning of ontheffing nodig is of dat u kunt volstaan met een melding:

Bijzonder transport

Voor bijzondere transporten heeft u vooraf toestemming nodig. Bij wie u toestemming moet vragen hangt af van waar u gaat varen:

Binnen het binnen het beheersgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (bekijk de kaart)
Transport binnen het beheersgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

Het Binnenvaartpolitiereglement bepaald of uw transport een bijzonder transport is. Enkele voorbeelden van bijzondere transporten:

 • Schepen met uitstekende delen die schade of hinder kunnen veroorzaken
 • Objecten met sleep die door de zeesluis gaan (zeegaand of richting Amsterdam)
 • Woonarken waarbij het transport niet voldoet aan de CVO-eisen

 

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal drie werkdagen voor de aanvang van het transport. (Lukt dit niet meer?)

Als u telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Transport (ook) via rijks- en provinciale vaarwegen
Transport (ook) via rijks- en provinciale vaarwegen

Vraag toestemming aan bij het Rijkswaterstaat loket. Rijkswaterstaat zal de aanvraag vervolgens doorsturen naar de betrokken vaarwegbeheerders.

 

Hulp nodig?

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar

Mail ons portoffice@portofamsterdam.com

Gevaarlijke stoffen, de-bunkeren, schoonmaken en ontsmetten

Voor deze activiteiten heeft u toestemming nodig of dient u een melding te doen.

Meest gebruikt
LNG bunkeren

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer het het formulier voor de aangegeven tijd te versturen?
Neem dan telefonisch contact met ons op 020 5234 600. Toets dan 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

De-bunkering brandstofolie of smeerolie

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandeln uw aanvraag zo snel mogelijk.

Noodlossing vloeibare gevaarlijke stoffen

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Schoonmaken, ontsmetten en droogmaken
Tankwassen en droogmaken

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer het het formulier voor de aangegeven tijd te versturen?
Neem dan telefonisch contact met ons op 020 5234 600. Toets dan 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Actieve ontsmetting van schip/lading met bestrijdingsmiddelen

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer het het formulier voor de aangegeven tijd te versturen?
Neem dan telefonisch contact met ons op 020 5234 600. Toets dan 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Overslag van gegaste droge bulklading

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kunt u beginnen met uw activiteiten.

2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Boord-boord overslag
Boord-boord overslag natte bulk

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kunt u beginnen met uw activiteiten.

2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Boord-boord overslag van gas

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur de aanvraag minimaal 72 uur van te voren via de mail aan GSM@portofamsterdam.com. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om de aanvraag op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Overig
Afmeren schip met verpakte gevaarlijke stoffen in afwijking ligplaatszoneringsregels

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Overslag vloeistof tussen schip en tankwagen/wagon

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Heeft u hulp nodig?

Staat uw situatie er niet bij, of twijfelt u? Neem dan contact op met:

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons  op 020 5234 600 keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Of mail ons gsm@portofamsterdam.nl

Ligplaats nemen

Afhankelijk van uw situatie moet u om toestemming vragen.

Toegestane ligplaats

U heeft geen toestemming nodig als u:

 • Voldoet aan de aangebrachte verkeerstekens en nadere aanduidingen,
 • Een ligplaatsvergunning en/of een ontheffing heeft voor deze ligplaats.

Wilt u een openbare ligplaats reserveren? Dat kan hier.

Andere situaties
Afmeren zeetankschepen in een oliehavengebied

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Wilt u weten of u zich in oliehavengebied bevindt? Bekijk de kaart

Afmeren zeetankers buiten oliehavengebied

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Wilt u weten of u zich in oliehavengebied bevindt? Bekijk de kaart

Ligplaats nemen niet toegestane ligplaats

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Gebruik ankers of spudpalen buiten aangewezen gebieden

Afhankelijk van het gebied heeft u wel of geen toestemming nodig.

U heeft geen toestemming nodig in deze gebieden:

 • Het Slik;
 • Houthaven wachtsteigers noordzijde;
 • Minervahaven wachtsteigers noordzijde;
 • Mercuriushaven wachtsteiger worteleinde;
 • Sonthaven steigers worteleinde;
 • Suezhaven palen zuidzijde;
 • Cacaohaven zuidzijde korte kades;
 • Zanzibarhaven wachtpalen zuidzijde

U hoeft niets te melden en u kunt zonder toestemming spudpalen of ankers gebruiken.

U heeft wel toestemming nodig voor alle andere gebieden. Vraag toestemming aan.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Ligplaats nemen buiten de operationele ruimte (BAOR)

Voor het nemen van een ligplaats buiten de operationele ruimte (BAOR) heeft u ontheffing nodig.

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur voor uw aankomst. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Wilt u weten hoe uw operationele ruimte eruit ziet? U ziet het hier: Besluiten Aanwijzing Operationele Ruimte

Heeft u hulp nodig?

Staat uw situatie er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met:

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons op 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar

Of mail ons: portoffice@portofamsterdam.com

Loodsplicht

Voor het varen in het Noordzeekanaalgebied geldt een loodsplicht. Meer over de loodsverplichting leest u in het Loodsplichtbesluit.

 

Is uw schip 75 meter lang of korter?

U bent vrijgesteld van loodsplicht als uw schip 75 meter lang of korter is (lengte over alles).
Meer hierover leest u in het Loodsplichtbesluit 1995, artikel 4, lid 2i.

Is uw schip langer dan 75 meter?

In een aantal gevallen kunt u dan ontheffing aanvragen van uw loodsplicht:

 1. Staat uw schip ingeschreven in het Register kleine zeeschepen?
  Vraag dan een ontheffing of verklaring aan voor het gebied kruispost – pieren IJmuiden via portoffice@portofamsterdam.com.

  Als u zich wilt inschrijven in het Register kleine zeeschepen, kunt u contact opnemen met het Loodswezen.
   
 2. Staat uw schip niet ingeschreven in het Register kleine zeeschepen? En is uw schip 95 meter lang of korter?
  Vraag dan een ontheffing aan via portoffice@portofamsterdam.com. U moet dan in ieder geval een aantal beoordelingsreizen maken met loods.
Is uw schip langer dan 95 meter?

Dan komt u niet in aanmerking voor een ontheffing.
Wel kunt u een verklaring van vrijstelling aanvragen via portoffice@portofamsterdam.com. Hieraan is een examen verbonden. Meer hierover leest u in het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet.

Voor de volgende gebieden kunt u een ontheffing of vrijstelling aanvragen:

 • Redegebied/IJmuiden: de aanloop IJmuiden en de Buitenhaven, het Noorderbuitenkanaal, het Zuiderbuitenkanaal, het Verbindingskanaal, het Hoogovenkanaal, de Buitenhaven, de Hoogovenhaven, de Vissershaven en de Haringhaven.
 • Beverwijk/Velsen: de sluizen bij IJmuiden tot vijf kilometer op het Noordzeekanaal en de daaraan grenzende havens.
 • Zaanstad: vanaf 5 tot 19 kilometer op het Noordzeekanaal en de aan de noordzijde van het kanaal daaraan grenzende havens.
 • Amsterdam: vanaf 5 kilometer tot aan de invaart van het Amsterdam-Rijnkanaal en de daaraan grenzende havens, voor zover deze niet vallen onder Zaanstad.

Heeft u hulp nodig?

Staat uw situatie er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met:

Divisie Havenmeester,  Portoffice

Bel ons op 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar

Of mail ons: portoffice@portofamsterdam.com

Port Security

Wilt u ISPS-plichtige zeeschepen op uw havenfaciliteit ontvangen? Dan heeft u een certificaat havenbeveiliging nodig.

Wel toestemming nodig voor:

Het ontvangen van ISPS-plichtige zeeschepen op uw havenfaciliteit.

Aanvraag certificaat havenbeveiligingswet of hercertificering

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het aanvraagformulier veiligheidsbeoordeling minimaal 6 maanden voor gewenste certificering en voeg alle relevante documenten toe. 

2. Van de burgemeester van uw gemeente krijgt u een besluit met de veiligheidsbeoordeling.

3. Met de veiligheidsbeoordeling stelt u een beveiligingsplan op of past u een bestaand plan aan.

Incidentmelding

Een beveiligingsincident op uw terminal (denk aan het doorknippen van een hek) moet u zo snel mogelijk melden aan de plaatselijke politie. Als u merkt dat uw faciliteit niet meer kan handelen volgens de procedures in uw beveiligingsplan, meldt u dat aan de toezichthouders Port Security via 020 5234 800

Heeft u hulp nodig?

Staat uw situatie er niet bij, of twijfelt u? Neem dan contact op met:

De Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons op 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar. 

Of mail ons: portsecurity@portofamsterdam.com

Proefdraaien, roetblazen en opvijzelen

Voor deze activiteiten heeft u toestemming nodig

Proefdraaien voor de kade

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen?
Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Roetblazen

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer het het formulier tijd te versturen?
Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Opvijzelen van een boor- of werkeiland buiten aangewezen gebied

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen?
Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Heeft u hulp nodig?
Staat uw situatie er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met:

De Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Of mail ons: portoffice@portofamsterdam.com

Reparatie, immobilisatie en slopen

Voor al deze activiteiten heeft u toestemming nodig of moet u een melding doen.

Oliehavengebied
Reparatie of heetwerk van een schip in een oliehaven

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Immobilisatie van een schip in een oliehaven

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Niet in oliehavengebied
Reparatie en immobilisatie van een schip, periode korter dan drie dagen of vrijstellingstermijn

Zo werkt de melding

Verstuur het formulier zo snel mogelijk. U kunt met uw activiteiten beginnen nadat u dit gemeld heeft op VHF 14. Ook het einde van uw werkzaamheden moet u hier melden. 

Reparatie en immobilisatie van een schip, periode langer dan drie dagen of vrijstellingstermijn

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Slopen van een schip

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Heeft u hulp nodig?

Staat uw situatie er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met:

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons op 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Of mail ons: portoffice@portofamsterdam.com