BAOR’s en overige besluiten Noordzeekanaalgebied

Op deze pagina vindt u alle besluiten waarin aanvullende regels zijn opgenomen over de havenbekkens, sluizen en de vaarweg.

Selecteer een gebied:

BAOR = Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte
Baor's

Afrikahave

Afrikahaven

Palen Afrikahaven

Rietlanden ACT

Evos

Coaster wachtsteiger

Binnenvaart Wachtsteiger Tankers Noord

Binnenvaart Wachtsteiger Tankers Zuid

Madagascarhaven

SCS Multiport

Zanzibarhaven

Wachtplaats

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Amerikahaven

Amerikahaven

Cargill

Voorbij Beton

Titan LNG

Holland Cargo Terminal

Rietlanden

Exploitatie Maatschappij Amerikahaven B.V.

Zenith

Wacht- en overslagpalen Amerikahaven

Groene Kade Wachtplaats binnenvaart

LNG kade

Global Petroleum Storage

Oiltanking

Cacaohaven

CWT Sitos

Australiëhaven

Graniet Import Benelux BV

Wachtsteiger Noord en Zuid Australiëhaven

Wachtsteiger Oost Australiëhaven

Wachtsteiger West Australiëhaven

Water Afval Verwerking

K3Deme

Aziëhaven

Wachtplaats palen Aziehaven

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Westhaven

Westhaven

Westhaven ADM Wild

Westhaven WZ Coldstores

Westhaven Waterland Terminal

Westhaven Koopman Terminal

Katoen Natie Amsterdam BV

Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf BV

OBA

Steinweg

ADM haven

Westhaven Duwbakken

Westhaven Wachtplaatsen Tankers

W​esthaven Wachtplaatsen Tankers 5 en 6

Sonthaven

Handelsveem

Nustar Terminal BV

Bosporushaven

HS Scrap Metals BV

Hornhaven

Boei 2

Vollers BV

Royal van Lent

Tank Storage Argent

Hornhaven Duwbakken

Suezhaven

Ferry 3

Scandia All Weather Terminal

Boskalis Markus BV

Beringhaven

Wachtsteiger Zuid

Mainhaven

Wachtsteiger Oost 1

Wachtsteiger Oost 2

Moezelhaven

Prodock

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Jan van Riebeeckhaven

Jan van Riebeeckhaven

Eurotank BV

Wachtsteiger Jan van Riebeeckhaven

Carel Reynierszhaven

Albeton

Beelen BV

Van Egmond Potgrond BV

Elementis

Icova

Usselincxhaven

Koole Tankstorage BV

Eurotank BV

Wachtsteiger Usselincxhaven

Adenhaven

Adenhaven NV

Wachtsteigers Adenhaven

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Petroleumhaven

Petroleumhaven

Alkion

Bek & Verburg

Main

Eurotank BV

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Coenhaven

Coenhaven

Gebr. van 't Hek

ICL Fertilizers Europe C.V. 

Pier Azië

Waternet BV

Havenbedrijf Coenhaven BV (Eggerding)

Westerhoofd Riviercruise Terminal Coenhaven

Kop Pier Azë (Maja)

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Mercuriushaven

Mercuriushaven / Vlothaven

Bunge Mercurius-,Vlothaven

Mercuriushaven Wachtsteiger Oost en West

Amsterdam Scrap Terminals

Houtveemkade

Boeien Noord

Boeien Zuid

Nieuwe Houthaven

Nieuwe Houthaven wachtsteigers

Nieuwe Houthaven Duwbakpalen

Duw- en Sleepboten wachtsteiger

Prins Van Oranje

Houthaven

Houthaven wachtsteigers

Minervahaven

Minervahaven Wachtsteiger

Minervahaven wachtsteiger Coasters

Vlothaven

Bunge Mercurius-,Vlothaven

Spaansen BV

CST Terminal

Boei 6

Rotim

Openbare kade

Neptunushaven

IGMA_wachtplaats_kranen

PK Waterbouw

Ontsmettingspalen

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Oostelijk Havengebied

Oostelijk Havengebied

Franse boeien

Slik duwbakpalen

Surinamekade

IJ-haven

Javakade oost

Veemkade

Passagiersterminal

Het IJ

IJ plein

Rivercruise Ruijterkade West

Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Noordzeekanaal

Noordzeekanaal

Afvalzorg Nauerna

Hoogtij CT Vrede

Hoogtij Vollers

Commodity Centre Netherlands Falcon

Paro

Damen shiprepair Amsterdam

Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

amsterdam
Besluiten

Besluiten Amsterdam

Besluiten

Melding zeeschepen

Verkeersbesluit tot het instellen van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen in de Vlothaven te Amsterdam

Regeling meldingen zeeschepen Noordzeekanaalgebied 2019

Besluit verklaring Gasdeskundige

Zeeschepen met gegaste lading

Besluit m.b.t afhandelen zeeschepen met gegaste lading

Plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen behandeld is

Besluit aanvullende regels Plan van Aanpak afhandelen ladingen in zeeschepen die met met ontsmettingsmiddelen zijnn behandeld 

Oliehavengebieden / Tankschepen

Aanwijzingsbesluit oliehavengebied

RHN_Tijdelijk_Oliehavengebied

Aanwijzing ligplaatsen tankschepen om te wachten

Besluit RHN 2019 6.1 lid 1 aanwijzing ligplaatsen tankschepen overslag

Besluit RHN 2012 -2017-004 verbod op stilliggend ontgassen

Besluit controlelijst bunkeren

Aanwijzing brandstoffen of energiebronnen waarvoor een vergunning geldt om te bunkeren

Besluit regels schepen langszij bij bunkeren

LNG Bunkerkaart_2019

Mandaat-,aanwijzingsbesluiten

Gemeente Amsterdam Mandaatverlening Nautische Bevoegdheden

Besluit RHN 2012 80 Erkenning bootlieden KP

Besluit RHN 2012 81 Erkenning bootlieden CVV

Aanwijzing Havenmeester en toezichthouders RHN 2012

Generatorverboden

Besluit stadsdeel Noord Dagelijks Bestuur Generatorverbod IJ- plein

Aanwijzingsbesluit stadsdeel Oost verboden draaien motoren Veemkade

Besluit aanwijzen gebieden verbod gebruik generator stadsdeel oost

Kaartje

Besluit B&W Generatorverbod Javakade ivm Walstroom

Kaart gebiedsaanwijzing verbod IJ-haven

Besluit RHN 2013 075 Generatorverbod Oude Houthaven Steiger C

Kaart gebiedsaanwijzing verbod Oude Houthaven

Verbod gebruik generator en/of hoofd en/of hulpmotor duwbakken locatie Het Slik

Overige besluiten

Besluit aanwijzing gebieden voor het omhoog brengen van schepen.

Regeling Meldplicht Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019

Besluit_snelheid_op_het_IJ

Besluit gebruik spudpalen in het Amsterdamse Havengebied

Besluit Aanwijzing afmeerlocatie (zeil)chaterschepen in Amsterdam

Aanwijzingsbesluit toegelaten schepen in havenbekkens

Besluit RHN 2012 79 Ligplaatszonering art. 12.1

Aanbrengen tijdelijke verkeerstekens tijdens werkzaamheden nabij kade Hoogtij, kmraai 12-13, noordzijde Noordzeekanaal