BAOR’s en overige besluiten Noordzeekanaalgebied

Op deze pagina vindt u alle besluiten waarin aanvullende regels zijn opgenomen over de havenbekkens, sluizen en de vaarweg.

Selecteer een gebied:

BAOR = Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte
Baor's

Afrikahave

Afrikahaven

 

Afrikahaven Palen

Afrikahaven Rietlanden ACT

Afrikahaven Evos

Afrikahaven wachtplaats

Afrikahaven wachtsteiger

Madagascarhaven SCS Multiport

Zanzibarhaven wachtplaats

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Amerikahaven

Amerikahaven

Amerikahaven Cargill

Water Afval Verwerking

Holland Cargo Terminal

Amerikahaven Rietlanden

Amerikahaven wacht- en overslagpalen

Amerikahaven wachtplaats binnenvaart Groene Kade

Australiehaven wachtsteiger N en Z

Australiehaven wachtsteiger Oost

Australiehaven wachtsteiger West

Titan LNG

Zenith

CWT Sitos Cacaohaven

Exploitatie Maatschappij Amerikahaven B.V.

Global Petroleum Storage

K3Deme

LNG kade

Oiltanking

Voorbij Beton

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Westhaven

Westhaven

Beringhaven Wachtsteiger Zuid

Bosporushaven HS Scrap Metals BV

Hornhaven Boei 2

Hornhaven Vollers BV

Handelsveem

Hornhaven Royal van Lent

Hornhaven Tank Storage Argent

Katoen Natie Amsterdam BV

Mainhaven Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf BV

Mainhaven Wacht Oost 1

Mainhaven Wacht Oost 2

Nustar Terminal BV_Sonthaven

OBA

Prodock

Steinweg Westhaven

Suezhaven Ferry 3

Suezhaven Boskalis Markus BV

Westhaven Duwbakken

Westhaven Wachtplaatsen Tankers

W​esthaven Wachtplaatsen Tankers 5 en 6

Westhaven WZ Coldstores

Westhaven Koopman Terminal

Westhaven Waterland Terminal

Westhaven ADM Wild

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Jan van Riebeeckhaven

Jan van Riebeeckhaven

Adenhaven NV

Carel Reynierszhaven Albeton

Carel Reynierszhaven Beelen BV

Carel Reynierszhaven Van Egmond Potgrond BV

Carel Reynierszhaven Elementis

Eurotank BV

Icova Carel Reynierszhaven

Koole Tankstorage BV

Wachtsteigers Adenhaven

Wachtsteiger Usselincxshaven

Wachtsteiger Jan van Riebeeckhaven

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Petroleumhaven

Petroleumhaven

Alkion

Bek & Verburg Petroleumhaven

Main

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Coenhaven

Coenhaven

Coenhaven Gebr. van 't Hek

Coenhaven ICL Fertilizers Europe C.V. 

Coenhaven pier Azië

Coenhaven Waternet BV

Havenbedrijf Coenhaven BV (Eggerding)

Westerhoofd Riviercruise Terminal Coenhaven

Coenhaven Kop Pier Azië

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Mercuriushaven

Bunge

Houthaven wachtsteigers

Nieuwe Houthaven wachtsteigers

Nieuwe Houthaven Duwbakpalen

Nieuwe Houthaven Duw- en Sleepboten wachtsteiger

Mercuriushaven

Mercuriushaven Amsterdam Scrap

Mercuriushaven boeien Zuid

Mercuriushaven boeien Noord

Mercuriushaven Houtveemkade

Mercuriushaven Wachtsteiger Oost en West

Minervahaven Wachtsteiger

Neptunushaven PK Waterbouw

Neptunushaven Ontsmettingspalen

Vlothaven Openbare kade

Vlothaven Rotim

Vlothaven Boei 6

Vlothaven Spaansen BV

+ Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Oostelijk Havengebied

Oostelijk Havengebied

Havens Oost Franse boeien

Slik duwbakpalen

IJhaven Javakade

IJ-IJplein

Veemkade

Surinamekade

IJ-haven Passagiersterminal

Ligplaatsen riviercruise Ruijterkade West

Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

Noordzeekanaal

Noordzeekanaal

Besluit invaarverbod werkgebied Hoogtij

Aanbrengen tijdelijke verkeerstekens tijdens werkzaamheden nabij kade Hoogtij, kmraai 12-13, noordzijde Noordzeekanaal

Damen shiprepair Amsterdam

Ontheffing ligplaatsverbod Afval zorg

Ontheffing ligplaatsverbod Commodity Centre Netherlands

Bekijk ook Besluiten voor heel Amsterdam

 

amsterdam
Besluiten

Besluiten Amsterdam

Besluiten

Melding zeeschepen

Verkeersbesluit tot het instellen van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen in de Vlothaven te Amsterdam

Besluit Regeling melding zeeschepen Noordzeekanaalgebied

Besluit verklaring Gasdeskundige

Zeeschepen met gegaste lading

Besluit m.b.t afhandelen zeeschepen met gegaste lading

Plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen behandeld is

Oliehavengebieden / Tankschepen

Besluit RHN 039 Oliehavengebied

Plattegrond

Besluit RHN 2019 01 Tijdelijk Oliehavengebied

Plattegrond

Besluit RHN 2012 43 aanwijzing ligplaatsen Tankschepen

Besluit RHN 2012 76 - aanw. ligpl. tankschepen overslag art. 3.10

Plattegrond

Besluit RHN 2012 -2017-004 verbod op stilliggend ontgassen

Mandaat-,aanwijzingsbesluiten

Mandaatbesluit Amsterdam m.b.t regels omtrent LNG

Besluit RHN 2012 80 Erkenning bootlieden KP

Besluit RHN 2012 81 Erkenning bootlieden CVV

Aanwijzing Havenmeester en toezichthouders RHN 2012

Mandaatsbesluit stadsdeel Centrum Regionale Havenverordening

Mandaatsbesluit stadsdeel Oost Regionale Havenverordening

Mandaatsbesluit stadsdeel Noord Regionale Havenverordening

Mandaatsbesluit stadsdeel West Regionale Havenverordening

Generatorverboden

Besluit stadsdeel Noord Dagelijks Bestuur Generatorverbod IJ- plein

Aanwijzingsbesluit stadsdeel Oost verboden draaien motoren Veemkade

Besluit aanwijzen gebieden verbod gebruik generator stadsdeel oost

Kaartje

Besluit B&W Generatorverbod Javakade ivm Walstroom

Kaart gebiedsaanwijzing verbod IJ-haven

Besluit RHN 2013 075 Generatorverbod Oude Houthaven Steiger C

Kaart gebiedsaanwijzing verbod Oude Houthaven

Verbod gebruik generator en/of hoofd en/of hulpmotor duwbakken locatie Het Slik

Overige besluiten

Besluit_snelheid_op_het_IJ

Besluit gebruik spudpalen in het Amsterdamse Havengebied

Besluit Aanwijzing afmeerlocatie (zeil)chaterschepen in Amsterdam

Besluit RHN 2012 78 Invaarverbod havenbekkens

Besluit RHN 2012 79 Ligplaatszonering art. 12.1

Plattegrond oost

Plattegrond west

Bunkerkaart_2019