Binnenvaart

Bekendmakingen

Voor periode Gebiedaflopend sorteren Wat Nr.
09-04-2018 tot 01-08-2018 Amsterdam Noordzeekanaalgebied Werkgebied Afrikahaven Vopak Vingerpier 1 2018/14
11-03-1992/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Gebruik vastmakers 1992/14
15-07-2015/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Aanpassing Oliehavengebied 2015/20
06-10-1992/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Maximum Snelheid Noordzeekanaal en toeleidingskanalen naar de sluizen 1992/12
02-11-2005/Onbepaald Amsterdam Noordzeekanaalgebied Voorschriften gebruik lichterfaciliteit te IJmuiden 2005/16

Onze visie in 1 minuut