Vergunningen en ontheffingen Binnenvaart

Op 6 januari 2020 is de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 van kracht gegaan. Vanaf deze dag staan ook de nieuwe aanvraagformulieren online.

Gaat er iets niet goed bij het invullen van een formulier, kom je iets geks tegen of heb je tips voor verbeteringen? Laat het ons weten en mail je feedback naar webteam@portofamsterdam.com. Bedankt voor je hulp!

Check voor jouw situatie of er een vergunning of ontheffing nodig is of dat je kunt volstaan met een melding.

Voor bijzondere transporten heb je vooraf toestemming nodig. Bij wie je toestemming moet vragen, hangt af van waar je gaat varen:

Binnen het binnen het beheersgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (bekijk de kaart)

Het Binnenvaartpolitiereglement bepaalt of je transport een bijzonder transport is. Enkele voorbeelden van bijzondere transporten:

 • Schepen met uitstekende delen die schade of hinder kunnen veroorzaken
 • Objecten met sleep die door de zeesluis gaan (zeegaand of richting Amsterdam)
 • Woonarken waarbij het transport niet voldoet aan de CVO-eisen
Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal drie werkdagen voor de aanvang van het transport.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

 

Open het formulier Meer informatie in het binnenvaartpolitiereglement.

Transport (ook) via rijks- en provinciale vaarwegen

Vraag toestemming aan bij het Rijkswaterstaat loket. Rijkswaterstaat zal de aanvraag vervolgens doorsturen naar de betrokken vaarwegbeheerders.

Open het Rijkswaterstaat loket

Artikel 1.21 Bijzondere transporten

 1. Als een bijzonder transport wordt beschouwd het verplaatsen op de vaarweg:
  1. van een schip of een samenstel dat niet voldoet aan artikel 1.06;
  2. van een drijvende inrichting of van een drijvend voorwerp, tenzij het verplaatsen daarvan klaarblijkelijk geen hinder of gevaar voor de scheepvaart en geen schade aan de kunstwerken kan veroorzaken.
 2. Een bijzonder transport vaart niet dan met een vergunning van de bevoegde autoriteit. Aan een vergunning kunnen door de bevoegde autoriteit voorwaarden worden verbonden.
 3. Voor een bijzonder transport wordt een schipper aangewezen. Met artikel 1.02 wordt rekening gehouden.

 

Meer informatie in het binnenvaartpolitiereglement.

Voor deze activiteiten heb je toestemming nodig of moet je een melding doen.

Schoonmaken, ontsmetten en droogmaken

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Boord-boord overslag

Zo werkt de melding:

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. De melding moet gedaan worden door de bunkeraar, minimaal 6 uur van tevoren. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.

2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Zo werkt de melding:

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.

2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Zo werkt de aanvraag:
1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.
2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Voor bunkeren kun je volstaan met een melding. Voor debunkeren moet je een aanvraag doen.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Afhankelijk van je situatie moet je om toestemming vragen.

Toegestane ligplaats

Je hebt geen toestemming nodig als:

 • door een gasdeskundige het door de havenmeester vastgestelde formulier ‘verklaring gasdeskundige’ is afgegeven
 • het geladen is of wordt met losgestorte bulklading in vaste vorm
 • alle overige tanks, met uitzondering van bunkertanks, en ruimten vrij zijn van brandbare vloeistoffen met een vlampunt dat lager ligt of gelijk is aan 55 graden Celsius of residuen
 • er geen schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden van gevaarlijke stoffen, en
 • de tanks die niet direct aan laadruimen grenzen, en brandbare ladingresiduen bevatten een inerte atmosfeer hebben; of een atmosfeer maximaal 20% van de laagste explosiegrens brandbare dampen bevat.

 

Wil je een openbare ligplaats reserveren? Dat kan hier.

 

Toestemming nodig

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Afhankelijk van het gebied heb je wel of geen toestemming nodig.

Je hebt geen toestemming nodig in deze gebieden:

 • Het Slik;
 • Houthaven wachtsteigers noordzijde;
 • Minervahaven wachtsteigers noordzijde;
 • Mercuriushaven wachtsteiger worteleinde;
 • Sonthaven steigers worteleinde;
 • Suezhaven palen zuidzijde;
 • Cacaohaven zuidzijde korte kades;
 • Zanzibarhaven wachtpalen zuidzijde

Je hoeft niets te melden en kunt zonder toestemming spudpalen of ankers gebruiken.

Je hebt wel toestemming nodig voor alle andere gebieden. Vraag toestemming aan.

 

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in het ADN, Artikel 7.2.5.4.2 (Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren).

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Voor de volgende havenbekkens geldt een invaarverbod: Mercuriushaven, Coenhaven, Jan van Riebeeckhaven, Westhaven, Amerikahaven, Afrikahaven.

Geen toestemming nodig

bij onderstaande situaties:

 • Laden, lossen of wachten op een ligplaats.
 • Bunkerschepen, dienstverlenende schepen, baggerschepen en werkschepen die werken aan de haveninfrastructuur.
 • Sleepboten en de schepen van de bootslieden, voor zover ze een aankomend of vertrekkend schip assisteren.
 • Een schip dat in dienst is van een publiekrechtelijk lichaam of werkzaamheden verricht in opdracht van een publiekrechtelijk lichaam.

 

Wel toestemming nodig

In alle andere gevallen. Vraag toestemming aan met dit formulier.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

 

Voor deze activiteiten heb je toestemming nodig.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Voor al deze activiteiten heb je toestemming nodig of moet je een melding doen.

Oliehavengebied of niet (Bekijk de kaart)

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

 

Niet benoemde aanvragen

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier in en wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

 

Open het formulier Meer informatie in de Verordening Binnenwater, artikel 2.3.5.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier in en wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

 

Open het formulier Meer informatie in de Verordening Binnenwater, artikel 4.2.1.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening 2019.

Staat de activiteit die je zoekt er niet bij of heb je vragen? Neem contact op met Divisie Havenmeester, Portoffice​

Via telefoonnummer 020 5234 600 keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Mailen kan ook, naar portoffice@portofamsterdam.com